Agenda

Geen evenementen

Verslag eerste raadcyclus (Peter Meijs)

Als nieuw raadslid een volledige ronde meegedraaid in de gemeenteraad. Daarmee bedoel ik de fractievoorbereiding, commissies en de raadsvergadering zelf. Langzaam dringt het door waar we aan begonnen zijn als nieuwe raadsleden voor PvdA/GroenLinks. Daarbij denk ik met name aan al de mensen die op ons gestemd hebben en ons vertrouwen als hun volksvertegenwoordiger binnen de gemeente. We zijn ingewerkt via een introductieprogramma. Dat helpt wel. Veer reacties gehoord van zittende raadsleden en de kring er om heen. Er staat heel veel op papier. Om nog maar te zwijgen over wat er allemaal wordt gezegd. En wat er allemaal niet wordt gezegd! Soms omdat dat handig is en vaak omdat anderen niet eens in de gaten hebben wat ze als vanzelfsprekend ervaren.

Het is wel wennen aan de camera tijdens de vergaderingen en de directe uitzendingen via internet. Even niet in je neus peuteren dus. Opstelling van de vergadertafel in de raadszaal. Vergaderdiscipline en de orde. Zelf geniet ik wel van dit decor. Het gaat ergens over en dat drukken we uit in de manier waarop we aan het werk zijn.

IMG 0050
figuur 1: Alle commissie een raadsvergaderingen worden uitgezonden en gepubliceerd via raadsinformatie.veere.nl

Ik hoor u denken. Mocht je ook al wat zeggen? Ja gelukkig wel. Het gaat immers over de inhoud. Daar begint de echte worsteling. Waar ga ik precies over en wat kan ik bereiken. Afgelopen vergadering heb ik namens de fractie het woord mogen voeren over de regiovisie beschermd wonen, (opvang voor hele kwetsbare burgers) Zeeuwse samenwerking in het sociale domein en de ontvangst- en toiletvoorzieningen aan de kust.

Was tevreden over mijn eigen optreden. Kreeg complimenten van collega’s en dat was leuk. En wat heb ik bereikt? Een toezegging van de wethouder over de landschappelijke inpassing van de ontvangst- en toilet accommodatie. Stap deze zomer dus op de fiets om te controleren of deze inpassing goed genoeg is. Kan ik meteen een foto maken en deze opsturen aan mijn collega raadsleden, betrokken ambtenaren en wethouder. En natuurlijk op de website zetten zodat u als lezer mee kunt kijken.

Door ons toedoen komt ook de invoering van de nieuwe visie beschermd wonen en de samenwerking in het sociaal domein in Zeeland terug in de commissie. Daarbij wil ik samen met de fractie en andere leden van de raad richting geven aan deze samenwerking en niet achteraf als een soort jaknikker instemmen. Daar zitten we immers voor in de politiek.

Ik heb veel zin in de komende periode en we hopen binnenkort meer te kunnen melden over de resultaten van de coalitiebespreking voor de komende vier jaar. Uw hoort nog van ons.

Peter Meijs, raadslid PvdA/GroenLinks Veere.
Telefoonnummer: 0617417878


Contactpersonen per kern

Binnen de fractie van PvdA/GroenLinks zijn de volgende personen aangewezen als contactpersoon voor de kern. 

Maaike Walraven  Serooskerke, Zoutelande en Meliskerke 
Tom Lievense Westkapelle en Domburg
Ineke Rijken Biggekerke en Grijpskerke
Peter Meijs

 

Koudekerke en Aagtekerke
Arie van Vliet Gapinge, Veere en Zanddijk
Peter Geene Oostkapelle en Vrouwenpolder

Wat we willen voor Oostkapelle

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Oostkapelle willen we:

• Een duurzame toekomst een actief natuurbeleid. De activiteiten van de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle zijn een succes.
• Een veilig kunstgras voetbalveld en optimale samenwerking tussen de sportverenigingen.
• Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
• Stoepen en straten moet beter begaanbaar worden voor mensen die slecht er been zijn.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas en Peter Geene


Wat we willen voor Westkapelle

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Westkapelle willen we:

• Een multifunctioneel centrum met sporthal dat voldoet aan de (toekomstige) behoefte van het dorp.
• Om te voorkomen dat jongeren en starters wegtrekken, moeten er meer betaalbare woningen beschikbaar komen, Dat kan door te bouwen en het permanent wonen in de kernen streng te handhaven. In Westkapelle zijn nog verschillende inbreidingslocaties voor woningbouw.
• Een duurzame toekomst en een actief natuurbeleid. Geen strandslaaphuisjes erbij en geen verdere aantasting van onze prachtige, schone kuststrook.
• De vele sportclubs, culturele verenigingen en welzijnsactiviteiten en de vrijwilligers blijven ondersteunen, zodat de sociale basis overeind blijft.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas en Tom Lievense


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

63
Eens
22
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.