Terugblik Natuurlijk Sociaal Veere

Een terugblik op Natuurlijk Sociaal Veere

In 2010 gaf PvdA/GroenLinks in het verkiezingsprogramma "Natuurlijk Sociaal Veere" aan dat er moeilijke tijden aan zouden breken.Na vier jaar is dat helaas nog niet voorbij. Onze zorgen over krimp, vergrijzing en leefbaarheid zijn nog steeds actueel.


PvdA/GroenLinks werd bij de laatste verkiezingen de vierde partij. Met een wethouder in het college en de inzet van de raadsfractie heeft PvdA/GroenLinks bestuursverantwoordelijkheid genomen en hebben we ons best gedaan voor een sterker, socialer en natuurlijker Veere.


Er is veel bereikt dankzij onze politici in de raad en het college. Vijf uiteenlopende voorbeelden:
- Ondanks de economische tegenslag is het minimabeleid overeind gehouden;
- Er is een herstructureringsfonds woningverbetering in het leven geroepen;
- Rust en ruimte blijven uitgangspunt voor het strand- en duingebied;
- Vergaande samenwerking op Walcheren m.b.t. de decentralisaties van Rijks en Provincie taken;
- Het realiseren van projecten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO Zeeland); Meliskerke, Zoutelande.