Woord vooraf bij verkiezingsprogramma 2014-2018

Woord vooraf bij de aanbieding aan de leden

Beste leden, partijgenoten,

Voor u de tekst en een link naar het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Veere voor de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2014.

In dit programma geeft PvdA/GroenLinks onder meer aan hoe zij, op basis van de huidige inzichten en haar visie op een evenwichtige samenleving, vorm wil geven aan de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft of zou moeten nemen.