Agenda

Geen evenementen

Een indruk van de Raadsvergadering 5 oktober 2017

Afronding bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke, wij stemmen in met de afronding van het bedrijventerrein. De fractie pleit voor een goede inpassing in het landschap en bij het dorp. Dit besluit biedt hiertoe een prima kans.

Zeeuwse Kustvisie, het opnemen van de leefbaarheid in de kustkernen is positief. We zijn zeker nog niet gerust op het punt van hotspots en pijplijnprojecten. Voor PvdA/GroenLinks betekent de kustvisie: Geen kust en strandbebouwing, verduurzamen van de recreatie, natuurbeheer. We zullen hier zeker aan vasthouden bij behandeling van het overgangsbeleid.

Vaststelling Zoekweg 2 Vrouwenpolder, legalisering van illegale bebouwing, omdat de illegale bebouwing al lang bestaat. Een goede structurele controle is nodig.

Cofinanciering voucherregeling verblijfsrecreatie. Streven naar kwaliteitsverbetering is prima. Wel moet ons van het hart dat kwaliteitsverbetering en uitbreiding voor ons twee verschillende zaken zijn.

Zeeuwse muziekschool, we stemmen in met de brede variant, muziekles ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.         

Ingekomen stukken, subsidie VVV. We vinden dat subsidie voor de VVV minder ad hoc en meer structureel moet zijn.

De fractie vraagt zich af of een bijdrage voor sfeerverlichting in Zoutelande past binnen het leefbaarheidsfonds en het Veerse donker beleid.

- Rina Jakobsen

Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

66
Eens
28
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.