Agenda

Geen evenementen

Motie rubbergranulaat in Kunstgras

                                                                 

Motie

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 4 juli 2018,

Constaterende dat:

  • Uit recent onderzoek van RIVM is gebleken dat rondom negen voetbalvelden waar rubbergranulaat is gebruik verontreiniging is aangetroffen,

  • Er ook sterke aanwijzingen zijn dat het drainagewater dat van de velden komt verontreinigd is,

  • Er steeds meer bewijs komt over de schadelijkheid van rubbergranulaat voor mens, dier, natuur en milieu,

  • Hoe langer de rubbergranulaatkorrels op het kunstgrasveld blijven liggen, hoe hoger de kosten zijn voor het saneren van verontreinigde bodem.

  • Onduidelijk is in hoeverre er bij het voetbalveld van VCK in Koudekerke sprake is van verontreiniging met zink, cobalt en minerale olie,

Overwegende dat

  • Gezondheid een speerpunt van de Veerse raad is voor de komende jaren,

  • De gemeente een zorgplicht heeft in het kader van de wet bodembescherming,

Is van mening dat:

  • Recente onderzoeksresultaten zorgelijk zijn en dat daarom snel actie gewenst is,                              

Draagt het college op om:

  • na te gaan of deze korrels ook bij VCK zijn gebruikt,

  • En zo ja, om maatregelen te nemen om schade aan het milieu te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie PvdA/GroenLinks

- Tom Lievense

- Chris Maas

- Ineke Rijken

- Maaike Walraven

- Peter Meijs

Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

71
Eens
29
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.