Agenda

Geen evenementen

Peter Meijs stelt zich voor.

Mijn naam is Peter Meijs. Ik ben 58 jaar oud, ben getrouwd met Mieke en woon in de oude school aan de Middelburgse straat in Koudekerke. Ik geloof in een sociale samenleving waar de overheid en burgers zich gezamenlijk inspannen waardoor iedereen de kans heeft een goed en gelukkig leven te leiden en zich persoonlijk te ontwikkelen.

Tot nu toe heb ik daar op verschillende manieren aan gewerkt.  Ruim dertig jaar onderwijs, actief lidmaatschap van de PvdA, vrijwilligerswerk met verstandelijk gehandicapten en een aantal bestuurlijke functies. Nadat ik twee jaar geleden ontslag heb genomen als directeur binnen het speciaal onderwijs ervaar ik nu ruimte om mijn idealen ook via de politiek te realiseren. Daarmee wil ik bijdragen aan een rechtvaardigere maatschappij waar burgers gesteund worden het beste uit zichzelf te halen. De gemeentepolitiek spreekt me daarbij het meeste aan. De onderwerpen waar de gemeente over gaat, raken ons allemaal immers heel direct.

Als mens ben ik heel praktisch. Als je iets zegt moet je het ook doen. Ik geef in dit stukje aan dat ik een sociale maatschappij nastreef waarin onderlinge verbondenheid belangrijk is. Vandaar dat ik als mede-initiatiefnemer van de Buurtafel in Koudekerke de afgelopen twee jaar mijn huis gedeeltelijk heb opengesteld voor de buurt om regelmatig te komen eten en boeken uit de buurt-bibliotheek te lenen. Een initiatief waar veel mensen gebruik van maken. Een praktische manier om echt iets te doen aan de samenhang in de buurt en het verminderen van eenzaamheid.

Sinds ik gestopt ben met werken in het onderwijs hebben we een B&B geopend en ben ik als beeldend kunstenaar aan het werk gegaan. Een B&B runnen is erg leuk en zorgt voor de benodigde middelen van bestaan. Mijn kunstenaarschap geeft me de gelegenheid de wereld mooier te maken in de letterlijke zin van het woord. Dit is belangrijk voor mij als persoon.

 

Ik hoop u de komende vier jaar namens PvdA/Groen Links te mogen vertegenwoordigen in de raad van gemeente Veere. Daarvoor vraag ik u stem voor PvdA/Groen Links. Wat ons betreft de snelste weg naar een krachtig sociaal beleid binnen onze prachtige gemeente.

Peter Meijs
Meijs2


Chris Maas stelt zich voor

Mijn naam is Chris Maas, 57 jaar, ik ben getrouwd met Dorien en woon in Domburg. We hebben drie kinderen, die alle drie al uit huis zijn. Ik ben nu bijna twee periodes wethouder voor de PvdA/GroenLinks en dat werk doe ik met veel plezier, met fijne “politieke” collega's. Vanaf mijn zestiende heb ik in de sport en cultuur uiteenlopend vrijwilligerswerk gedaan, dat geeft enorm veel voldoening. Helaas heb ik hier door mijn werk onvoldoende tijd om nog veel vrijwilligerswerk te doen.Vrijwilligers houden de “sociale basis” van Veere in stand. Alle vrijwilligers in Veere verdienen continue ondersteuning en waardering.

Als wethouder lever je ook een bijdrage aan de samenleving. Ik probeer dat te doen vanuit bepaalde waarden die voor mij de leidraad vormen, zoals: bestaanszekerheid, verbondenheid, samenredzaamheid, betrokken inwoners en ontplooiingskansen voor iedereen. Graag zou ik er een derde periode aan vast knopen, er zijn nog zo veel uitdagingen, op het gebied van zorg, welzijn en wonen en sport maar ook op terreinen als recreatie en ruimtelijke ordening.

Het gaat goed met Veere en de Veerse inwoners, maar nog niet iedereen is in staat om mee te doen, er zijn nog inwoners die in armoede leven, die problematische schulden hebben. En eenzaamheid is, net als in andere delen van Zeeland en Nederland, een probleem waar we meer aandacht aan moeten besteden. Mijn wens is dat iedereen in Veere de kans krijgt om mee te doen, dat niemand uit- of buitengesloten wordt. Niet iedereen is gelijk, de één heeft meer ondersteuning nodig om mee te doen dan de ander. Het zou mooi zijn als de Veerse inwoners nog gelukkiger worden.

Onze prachtige kust, het mooie landschap en de fraaie, vitale kernen verdienen een bedachtzaam beleid. In sommige kernen staan de leefbaarheid en de identiteit onder druk door het groeiende toerisme. Dat vereist een positief kritische benadering: niet alles kan, leefbaarheid, kwaliteit, een schone, groene omgeving en duurzaamheid zijn daarbij mijn kompas. Een gemeente waar het goed wonen is, is namelijk ook aantrekkelijk voor toeristen.

Ik wens de Veerse inwoners toe dat we ons als gemeente bij alle investeringen en maatregelen afvragen of de inwoners daar gelukkiger van worden.

Profielfoto


Verkiezingsprogramma 2018

Lees hier het verkiezingsprogamma van van PvdA/GroenLinks Veere. 


Verkiezingsprogramma PvdAGroenLinks 2018

PvdAGL voorblad

Verkiezingsprogramma PvdAGroenLinks 2018


Word lid

PvdA/GroenLinks vertolkt het progressieve geluid in de gemeente Veere. Als je echt wit dat je idealen werkelijkheid worden, zet dan de volgende stap en word lid. Want ook in Veere hebben we alle steun nodig voor een eerlijke, duurzame en leefbare gemeente.

https://www.pvda.nl/word-lid/
https://wordlid.groenlinks.nl

Het is natuurlijk ook mogelijk om vrijblijvend een tijdje me te lopen. Neem daarvoor contact op met onze raadsfractie.

 


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

66
Eens
28
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.