• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Politiek Café met Joyce Vermue

In het Kasteel van Batavia in Westkapelle, het roodste dorp van Walcheren, is zaterdagmiddag 4 maart het Zeeuwse lid van de Tweede Kamer Joyce Vermue  te gast. Joyce staat op plaats 38 van de kandidatenlijst en is woonachtig in Oostburg. De afdeling Veere organiseert die middag, vanaf ongeveer 16.00 uur, een politieke café in het Kasteel van Batavia. Samen met de Veerse wethouder Chris Maas uit Domburg zal Joyce in debat gaan met de aanwezigen. Ongetwijfeld zal daarbij de motivatie waarom Joyce actief is in de politiek doorklinken:


"De verhalen die ik in mijn contacten als sociaalwerker tegenkwam, hebben mij ervan overtuigd dat ik als volksvertegenwoordiger een bijdrage kan én wil leveren aan wetgeving die mensen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen.”

Het sociale domein (op Walcheren) zal zaterdagmiddag 4 maart ongetwijfeld onderwerp van gesprek worden. Andere beleidsterreinen die zowel Joyce als ook Chris, na aan hun rode hart liggen zijn: het voortgezet onderwijs op Walcheren, de welzijnsvoorzieningen in de kernen, de leefbaarheid/werkgelegenheid (in een krimpregio) én natuurlijk de zeer omstreden Zeeuwse recreatieprojecten (Veerse Dam, Brouwerseiland én het Nollenbos-Westduinpark).

Het verkiezingsfestijn krijgt in ieder geval een happy slot. Een Westkappelse allround vrijwilliger wordt in het zonnetje gezet in het kader van de landelijke “heldencampagne”!

Het politieke debat in Westkapelle op zaterdag 4 maart begint omstreeks 16.00 uur en staat onder leiding van de  Koudekerkenaar Peter Meijs. Voor aanvang gaan partijgenoten en sympathisanten de straat op met rode rozen en campagnemateriaal.

  ChrisM 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Frans de Bruijn, voorzitter afdeling Veere, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 0118-584029.

Vanuit de Raadsvergadering (02-02-2017)

Op 2 februari was de gemeenteraad bijeen. Rina noteerde de belangrijkste punten die zijn besproken:

Veiligheidsregio
De gemeenteraden krijgen op korte termijn uitleg over het rapport van Twijstra en Gudde. PvdA/GroenLinks vindt dat het bestuur met een plan moet komen.

Verkoop Delta retail
We stemmen hier mee in. Met dit besluit blijft de werkgelegenheid in ieder geval voorlopig bestaan. Dat is voor PvdA/GroenLinks steeds het uitgangspunt geweest. 


Bestemmingsplan Metzgerweg Domburg
De raad stelt het gewijzigd bestemmingsplan vast. Dit betekent weer een stap in de ontwikkelingen in Domburg.

Ontwerpbestemmingsplan Kom Biggekerke MFA
Als alles gaat volgens plan kan na de zomer met de bouw van de school en de multifunctionele accommodatie worden begonnen.

Orionis Walcheren
Na een uitgebreide discussie gaat de raad unaniem akkoord met het plan van aanpak van Orionis. Het rapport van de rekenkamer onderzoek sociaal domein. Dit rapport wordt onder dankzegging aanvaard. Burgemeester en wethouders gaan werken aan de aanbevelingen in het rapport.


De raadsvergadering kan worden teruggekeken op de website van de gemeente:
https://veere.notubiz.nl/vergadering/364919/gemeenteraad%2002-02-2017

 RinaJ

Vanuit de commissievergadering (16-01-2017)

Op 16 januari was de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling bijeen. Rina noteerde de belangrijkste punten die zijn besproken:

  • De gebiedsontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in Biggekerke. Onze fractie heeft daar van harte mee ingestemd. Biggekerke wacht immers al lang op een nieuwe school en een nieuw dorpshuis.
  • De nota integrale veiligheid. We maakten kritische kanttekeningen bij de nota. We missen een goede evaluatie, die is nodig om het veiligheidsbeleid te actualiseren. De evaluatie is toegezegd voor de raad van 2 februari.
  • Twee nieuwe woningen aan de Mezgerweg in Domburg, ter compensatie van een woning bij de molen. Zo kan de ontwikkeling van het Singelgebied verder gaan. PvdA/GroenLinks vindt dat een goede zaak. 

 

De commissievergadering kan worden teruggekeken op de website van de gemeente:

https://veere.notubiz.nl/vergadering/364929/Commissie%20Ruimtelijke%20Ontwikkeling%2016-01-2017

Ontwikkelingen Fort den Haakweg

Raadslid Rina Jakobse over ontwikkelingen langs de Fort den Haakweg

Langs de Fort den Haakweg wordt een ontwikkeling voorbereid om Vrouwenpolder met de kust te verbinden. Deze plannen komen voort uit de Dorpsvisie. Wij zijn positief hierover positief als het plan als geheel wordt uitgevoerd en de meerwaarde voor het dorp duidelijk is.

Het plan bestaat uit verschillende deelplannen, o.a. uitbreiding Duinoord, een receptiegebouw voor Breezand, een outdoor park en recreatiemogelijkheden voor inwoners. Er komt ook een aparte toegangsweg om de kern niet nog meer te belasten met verkeer.

 De fractie van de PvdA/GroenLinks staat op het standpunt dat aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan voor vaststelling van een bestemmingsplan mogelijk kan zijn:

* De meerwaarde voor het dorp moet duidelijk zijn.

* Ontwikkelingen moeten passen in de omgeving. Geen massale bebouwing, maar evenwicht tussen natuur en bebouwing.

* We stellen als voorwaarde dat het gehele plan als eenheid wordt uitgevoerd.

Pas als aan deze voorwaarde is voldaan kan wat ons betreft een bestemmingsplan worden vastgesteld.


Rina Jakobsen

Standpunt over lichtverontreiniging in de Mantelingen

Onze fractie is van mening dat er geen verstoring mag zijn in de natura 2000 gebieden van de Manteling. Wat ons betreft geen compromis betreffende verlichting in dit Natura2000gebied.

Stel u voor dat u op een mooie voorjaarsavond meeloopt met een nachtwandeling over één van de duinovergangen in de Manteling bij Oostkapelle. Als je stil bent kun je Nachtegalen horen zingen in het donker! Als je naar boven kijkt zien we de Melkweg, Orion en de Grote Beer. De pracht van de hemel wordt hier niet verstoord door lichtvervuiling.

Wat onze fractie betreft steunen we de oproep van de Oostkappelse Werkgroep Duurzaamheid  en het Astronomy!project om dit unieke Natura 2000 gebied te sparen.

De manteling is bijzonder. Het hoort bij Vrouwenpolder, Oostkapelle en Domburg. Het is een stukje DNA van Walcheren.

Peter Geene

Maaike over het leefbaarheidsfonds

Raadslid Maaike Walraven over het leefbaarheidsfonds

In 2015 heeft de gemeenteraad een leefbaarheidsfonds ingesteld. Het doel  van dit fonds is om  de eigen kracht van burgers te versterken. Hiermee wordt burgerparticipatie gestimuleerd. In het coalitieakkoord 2014-2018 is besloten hiervoor extra geld vrij te maken.

De raad heeft kaders gemaakt die ruimte geven om nieuwe ontwikkeling vanuit de bewoners tot bloei te laten komen. Het leefbaarheidsfonds ondersteund projecten die een versterking oplevert voor de  kern. Dat betekent soms zelfs dat de gemeente taken overdraagt aan de samenleving. Belangrijke voorwaardes om in aanmerking te komen zijn;

* De financiële bijdrage is eenmalig;
* De initiatief nemers zorgen voor  voldoende draagvlak heeft in de  kern;
* De initiatiefnemers zullen ook zelf  bijdrage  leveren door inzet van eigen middelen en /of eigen werkzaamheden;

Tot op heden zijn er in de diverse keren  verschillende  initiatieven  gerealiseerd  mede dankzij het leefbaarheidsfonds. De regeling is nog tot van kracht tot 2018. Op dit moment is er nog voldoende geld beschikbaar om initiatieven uit de kernen te realiseren.


Maaike Walraven voor de Molen in Zoutelande