Agenda

Geen evenementen

Standpunt over lichtverontreiniging in de Mantelingen

Onze fractie is van mening dat er geen verstoring mag zijn in de natura 2000 gebieden van de Manteling. Wat ons betreft geen compromis betreffende verlichting in dit Natura2000gebied.

Stel u voor dat u op een mooie voorjaarsavond meeloopt met een nachtwandeling over één van de duinovergangen in de Manteling bij Oostkapelle. Als je stil bent kun je Nachtegalen horen zingen in het donker! Als je naar boven kijkt zien we de Melkweg, Orion en de Grote Beer. De pracht van de hemel wordt hier niet verstoord door lichtvervuiling.

Wat onze fractie betreft steunen we de oproep van de Oostkappelse Werkgroep Duurzaamheid  en het Astronomy!project om dit unieke Natura 2000 gebied te sparen.

De manteling is bijzonder. Het hoort bij Vrouwenpolder, Oostkapelle en Domburg. Het is een stukje DNA van Walcheren.

Peter Geene


Maaike over het leefbaarheidsfonds

Raadslid Maaike Walraven over het leefbaarheidsfonds

In 2015 heeft de gemeenteraad een leefbaarheidsfonds ingesteld. Het doel  van dit fonds is om  de eigen kracht van burgers te versterken. Hiermee wordt burgerparticipatie gestimuleerd. In het coalitieakkoord 2014-2018 is besloten hiervoor extra geld vrij te maken.

De raad heeft kaders gemaakt die ruimte geven om nieuwe ontwikkeling vanuit de bewoners tot bloei te laten komen. Het leefbaarheidsfonds ondersteund projecten die een versterking oplevert voor de  kern. Dat betekent soms zelfs dat de gemeente taken overdraagt aan de samenleving. Belangrijke voorwaardes om in aanmerking te komen zijn;

* De financiële bijdrage is eenmalig;
* De initiatief nemers zorgen voor  voldoende draagvlak heeft in de  kern;
* De initiatiefnemers zullen ook zelf  bijdrage  leveren door inzet van eigen middelen en /of eigen werkzaamheden;

Tot op heden zijn er in de diverse keren  verschillende  initiatieven  gerealiseerd  mede dankzij het leefbaarheidsfonds. De regeling is nog tot van kracht tot 2018. Op dit moment is er nog voldoende geld beschikbaar om initiatieven uit de kernen te realiseren.


Maaike Walraven voor de Molen in Zoutelande

 


Waarom duurzaamheid gedefinieerd moet worden

De aanleiding voor mijn stuk is een bezoek van de onderzoeksgroep ‘Science in Residence’ aan onze PvdA/GroenLinks-fractie. Deze onderzoeksgroep van de Hogeschool Zeeland gaat zich bezig houden met een nieuw duurzaamheidsplan voor onze gemeente. Ter voorbereiding deden zij een bezoek aan alle fracties om de sfeer te proeven en te peilen wat de verschillende fracties verstaan onder duurzaamheid. Dit alles brengt mij tot de vraag: ‘Wat is nou duurzaamheid?’ Een VN-commissie in 1987 kwam tot de volgende definitie: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’. Een prachtige definitie, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de gemeente Veere?


Het etiket duurzaam wordt soms al te gemakkelijk op gemeentelijke plannen geplakt. Een oorzaak hiervan is dat niet iedereen dezelfde definitie van duurzaamheid hanteert. Zolang er geen duidelijk komt over dit begrip kan iedereen het naar eigen behoefte uitleggen. Een voorbeeld hiervan is ‘duurzame werkgelegenheid’. Natuurlijk is niemand tegenstander van meer en stabiele banen, maar het gebruik van het woord duurzaam leidt af van waar het voor zou moeten staan. Zo kan het zelfs gebeuren dat het langer aanhouden van de straatverlichting (wel met LED-verlichting!) wordt verkocht als duurzaam. Zoiets hoort niet in een duurzaamheidsplan, maar in een leefbaarheids- of veiligheidsplan.

Het is daarom nuttig fundamenteel met elkaar over duurzaamheid verder te praten. Het liefst met een deskundige erbij. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die al verder is dan de gemeente Veere. Tot nu heb ik alleen nog aangegeven wat er niet in een duurzaamheidsplan van Veere hoort te staan. Uiteraard zijn er ook zaken die er volgens mij absoluut wel in horen, dit zijn:

  1. ·        ecologisch beheer,
  2. ·        een energie neutrale gemeente,
  3. ·        natuur,
  4. ·        ruimtelijke ordening (de balans tussen rood en groen),
  5. ·        stappen naar een circulaire economie.

    Als we de definitie duidelijk hebben kan de gemeente eindelijk aan de slag. Zo zou wat mij betreft duurzaam bouwen door de gemeente afgedwongen moet kunnen worden. En zouden we de middelen die we hebben moeten toepassen om Veere echt duurzaam te maken.

 

Profielfoto TomLievense

Tom Lievense
Fractieassistent PvdA/GroenLijnks Veere


Werkbezoek aan Camping de Boomgaard in Westkapelle

12 feb. 2

 

Voor camping de Boomgaard is in januari het bestemmingsplan Kampeerterreinen 2015 gewijzigd. Op eigen verzoek heeft de fractie op 12 februari 2016 de camping bezocht. We werden vriendelijk ontvangen door Bram en Eric Verburg met koffie en een bolus. We hoorden over de geschiedenis van de camping, de noodzaak tot vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Tijdens een rondje over de camping hebben we het nieuwe toiletgebouw gezien. Ook registratie van stacaravans als woning en intensieve veehouderij in de nabijheid kwamen aan de orde. Met de vernieuwing wordt de camping ook fors uitgebreid. Natuurlijk juichen we kwaliteitsverbetering in de recreatieve sector toe. Maar alle kwaliteitsverbeteringen en plannen hiervoor zorgen voor een fors ruimtebeslag. We blijven daarom in de raad aandacht vragen voor zuinig ruimtegebruik. Ruimte en rust en natuur vormen uiteindelijk de kwaliteit van Veere voor inwoners én voor toeristen.

 

Rina Jakobsen

 

Rina Jakobsen


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

65
Eens
27
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.