Agenda

Geen evenementen

Brief aan de leden

Beste Veerse leden van de PvdA en GroenLinks,

U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat we als PvdA/GroenLinks Veere, samen met het CDA op een onbegrijpelijke en onbeschofte manier buiten spel zijn gezet bij de vorming van een nieuw college voor Veere. Met deze brief wil ik u informeren over de gang van zaken vanaf het moment van de prachtige verkiezingsuitslag die we op woensdag 21 maart jl. hebben behaald.

De dag na de verkiezingen hebben twee vertegenwoordigers van alle fracties gezamenlijk gesproken met de beoogd informateur, de heer G. van der Haar. Voor onze fractie hebben Maaike Walraven en ik alle gesprekken gevoerd. We spraken af dat de informateur verkennende gesprekken zou houden met alle fracties afzonderlijk. Verder werd door SGP/CU meegedeeld dat, als wethouder-kandidaat J. Melse zich zou moeten terugtrekken als gevolg van het integriteits-onderzoek, ze dan een andere kandidaat zouden hebben. In dat gesprek hebben we de verkiezingsuitslag geduid en de voor ons belangrijke punten aangegeven. Op 10 april jl. deelde de informateur zijn conclusies: ga gesprekken aan voor een coalitie SGP/CU, PvdA/GroenLinks, DTV en CDA. De VVD was voor alle andere partijen geen optie. Tijdens het eerste formatiegesprek op 17 april jl. zegden SGP/CU en CDA het vertrouwen op in DTV. Als reden werd gegeven de manier waarop de lijsttrekker van DTV, A. Roelse, de kwestie van het raadslid A. Maljaars van de SGP/CU aan de orde had gesteld. Wij hebben aangegeven dat we dat oordeel van SGP/CU en CDA erg hard vonden. Volgens ons was de manier waarop DTV de kwestie aan de orde stelde misschien niet handig, maar de bedoeling was goed. Raadslid A. Maljaars was vanaf januari 2017 mededirecteur van een bouwbedrijf dat zaken doet met de gemeente. Dat is in de Gemeentewet duidelijk verboden.

Verder dus met PvdA/GroenLinks, SGP/CU en CDA. Vijf weken goede gesprekken, zorgvuldig, in goede sfeer, constructief, over verschillen en overeenkomsten. In de week van 14 mei bereikten we als onderhandelaars een akkoord. Een evenwichtig programma, dat de drie partijen in die week met de fracties en besturen hebben besproken. Over de portefeuilleverdeling was oriënterend gesproken, nog geen afspraken gemaakt. De opmerkingen van de drie partijen werden gewisseld, over de portefeuilleverdeling en over deze opmerkingen zouden we nog een gesprek hebben. Op donderdag 17 mei jl. hadden we ons laatste gesprek. Ondertussen was (beoogd) wethouder J. Melse afgetreden omdat uit onafhankelijk onderzoek bleek dat hij in drie kwesties niet had gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. De integriteits-regels overschreden dus. Als nieuwe kandidaat-wethouder werd de fractievoorzitter A. Schot naar voren geschoven. Op 17 mei jl. spraken we af dat de integriteitsrapporten in de gemeenteraad van 31 mei besproken zullen worden en dat we zouden streven naar benoeming van het nieuwe college op 7 juni. En dat we de tussentijd zouden benutten om over de opmerkingen van de fracties en besturen te praten en om de portefeuilleverdeling te bespreken.

Daar is het dus niet van gekomen. Op 21 mei, Tweede Pinksterdag, werd ik gebeld door de formateur met de mededeling dat SGP/CU de coalitie-besprekingen had beëindigd en dat SGP/CU met VVD en DTV een intentie-overeenkomst had gesloten om een college te vormen. Een pinkstercoup dus. Met DTV waarin het vertrouwen was opgezegd en met de VVD die voor alle partijen onbespreekbaar was. Hoezo onbetrouwbaar?

De mededeling kwam bij ons en het CDA als een donderslag bij heldere hemel. Als reden (PZC en Omroep Zeeland) werd gegeven: ontbreken van de chemie, geen klik meer en de portefeuilleverdeling. Ook vertelde A. Schot tegen de pers dat hij niet meer kon zeggen omdat hij dan anderen zou schaden. Zowel CDA als wij herkennen ons absoluut niet in deze vage redenen. De gesprekken waren tot op het laatste moment constructief en de portefeuilleverdeling was nog niet goed besproken. Tot op heden heeft nog niemand van de SGP/CU fractie contact met mij opgenomen en naar de werkelijke reden is het gissen: waren ze het al langer van plan, hebben we weken onderhandeld met een partij met een dubbele agenda? Vonden ze het concept-programma te groen en te links? Daar was tijdens de besprekingen niks van te merken trouwens. Nog steeds overheersen verbijstering en ongeloof. Niet alleen bij ons en het CDA, maar ook bij heel veel inwoners.

Tijdens het raadsdebat op 31 mei, over integriteit nota bene, hebben wij de SGP/CU gevraagd naar de werkelijke reden van het beëindigen van de coalitiebesprekingen. Onder het mom van “vertrouwelijke coalitie-besprekingen” deed A. Schot daar geen mededelingen over, terwijl hij wel een paar drogredenen naar de pers heeft genoemd. Een beschamende, arrogante vertoning, van een partij die zich na de integriteits-schendingen bescheiden had moeten opstellen. Geen verantwoordelijk nemen voor de eigen niet-integere daden en de schuld vooral bij anderen proberen te leggen. Ondertussen hebben wij er, tijdens het debat op 31 mei jl. en via allerlei andere kanalen, alles aan gedaan om VVD en DTV tot andere gedachten te brengen. We kunnen onze prachtige verkiezingsuitslag helaas niet in een coalitie verzilveren. Natuurlijk hebben wij de afgelopen dagen, ook samen met het CDA, goed in de spiegel gekeken, hoe kon dit mislopen? We hebben geen signalen ontvangen dat er een coup gepleegd zou worden, daar waren ook geen redenen voor. We hebben er geen verklaring voor kunnen vinden, anders dan dat we te goed van vertrouwen zijn geweest. Maar dat is nu eenmaal onze grondhouding: we willen een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat vertrouwen is dus ernstig geschaad door met name SGP/CU. Hadden wij eerder voor een andere route moeten kiezen? Lastig, want SGP/CU en CDA waren tot Tweede Pinksterdag elkaars natuurlijke partners. Dat werd aan het begin van de coalitie besprekingen nog eens nadrukkelijk bevestigd.

Al met al vinden wij (en het CDA) dat we bedonderd zijn door een partij die zich onbetrouwbaar en niet gewetensvol heeft getoond. En dus geen lessen heeft getrokken uit hun recente integriteitsschendingen. Twintig jaar hard werken aan goede politieke verhoudingen in Veere werd door SGP/CU in een paar uur weggegooid. Dat vinden we Veere-onwaardig en betekent een enorme deuk in het vertrouwen in de Veerse politiek. Ik maak me grote zorgen over de toekomst van Veere. Je kunt protocollen maken zo veel je wilt, integer handelen komt van binnen uit. We hadden graag door deelname aan het college bijgedragen aan de grote taken die de er voor gemeente Veere liggen: de Omgevingswet, duurzaamheid, bescherming van de kust en het landschap, het sociaal domein enz.

We begrijpen dat u misschien nog vragen heeft die met deze toelichting niet zijn beantwoord. We zijn natuurlijk graag bereid om daar in een ledenvergadering verder op in te gaan. In de tussentijd kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet namens de fractie PvdA/GroenLinks Veere,

Chris Maas & Maaike Walraven


Verslag eerste raadcyclus (Peter Meijs)

Als nieuw raadslid een volledige ronde meegedraaid in de gemeenteraad. Daarmee bedoel ik de fractievoorbereiding, commissies en de raadsvergadering zelf. Langzaam dringt het door waar we aan begonnen zijn als nieuwe raadsleden voor PvdA/GroenLinks. Daarbij denk ik met name aan al de mensen die op ons gestemd hebben en ons vertrouwen als hun volksvertegenwoordiger binnen de gemeente. We zijn ingewerkt via een introductieprogramma. Dat helpt wel. Veer reacties gehoord van zittende raadsleden en de kring er om heen. Er staat heel veel op papier. Om nog maar te zwijgen over wat er allemaal wordt gezegd. En wat er allemaal niet wordt gezegd! Soms omdat dat handig is en vaak omdat anderen niet eens in de gaten hebben wat ze als vanzelfsprekend ervaren.

Het is wel wennen aan de camera tijdens de vergaderingen en de directe uitzendingen via internet. Even niet in je neus peuteren dus. Opstelling van de vergadertafel in de raadszaal. Vergaderdiscipline en de orde. Zelf geniet ik wel van dit decor. Het gaat ergens over en dat drukken we uit in de manier waarop we aan het werk zijn.

IMG 0050
figuur 1: Alle commissie een raadsvergaderingen worden uitgezonden en gepubliceerd via raadsinformatie.veere.nl

Ik hoor u denken. Mocht je ook al wat zeggen? Ja gelukkig wel. Het gaat immers over de inhoud. Daar begint de echte worsteling. Waar ga ik precies over en wat kan ik bereiken. Afgelopen vergadering heb ik namens de fractie het woord mogen voeren over de regiovisie beschermd wonen, (opvang voor hele kwetsbare burgers) Zeeuwse samenwerking in het sociale domein en de ontvangst- en toiletvoorzieningen aan de kust.

Was tevreden over mijn eigen optreden. Kreeg complimenten van collega’s en dat was leuk. En wat heb ik bereikt? Een toezegging van de wethouder over de landschappelijke inpassing van de ontvangst- en toilet accommodatie. Stap deze zomer dus op de fiets om te controleren of deze inpassing goed genoeg is. Kan ik meteen een foto maken en deze opsturen aan mijn collega raadsleden, betrokken ambtenaren en wethouder. En natuurlijk op de website zetten zodat u als lezer mee kunt kijken.

Door ons toedoen komt ook de invoering van de nieuwe visie beschermd wonen en de samenwerking in het sociaal domein in Zeeland terug in de commissie. Daarbij wil ik samen met de fractie en andere leden van de raad richting geven aan deze samenwerking en niet achteraf als een soort jaknikker instemmen. Daar zitten we immers voor in de politiek.

Ik heb veel zin in de komende periode en we hopen binnenkort meer te kunnen melden over de resultaten van de coalitiebespreking voor de komende vier jaar. Uw hoort nog van ons.

Peter Meijs, raadslid PvdA/GroenLinks Veere.
Telefoonnummer: 0617417878


Contactpersonen per kern

Binnen de fractie van PvdA/GroenLinks zijn de volgende personen aangewezen als contactpersoon voor de kern. 

Maaike Walraven  Serooskerke, Zoutelande en Meliskerke 
Tom Lievense Westkapelle en Domburg
Ineke Rijken Biggekerke en Grijpskerke
Peter Meijs

 

Koudekerke en Aagtekerke
Arie van Vliet Gapinge, Veere en Zanddijk
Peter Geene Oostkapelle en Vrouwenpolder

Wat we willen voor Oostkapelle

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Oostkapelle willen we:

• Een duurzame toekomst een actief natuurbeleid. De activiteiten van de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle zijn een succes.
• Een veilig kunstgras voetbalveld en optimale samenwerking tussen de sportverenigingen.
• Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
• Stoepen en straten moet beter begaanbaar worden voor mensen die slecht er been zijn.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas en Peter Geene


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

71
Eens
29
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.