Agenda

Geen evenementen

De Walcherse kust is vol

Fotoverkleindjandejongefotografie-70208Ruim twaalfduizend bedden meer aan de Zeeuwse en Zuid Hollandse kust dankzij Arcus, de projectontwikkelaar van Roompot. De gedeputeerde van economie Ben de Reu steekt de loftrompet uit over deze ontwikkeling. Meer werk is zijn leus.

De PvdA/GroenLinks fractie in de gemeente Veere denkt daar toch ietsjes anders over. Natuurlijk recreatie en toerisme is een belangrijke pijler van de economie in Zeeland. Maar er zijn grenzen aan de groei van nieuwe ontwikkelingen. Zeker aan de Walcherse kust. We zitten niet te wachten op meer huisjes terreinen en grootschalige hotels. Wat ons betreft is er wel te praten over kwaliteitsverbetering maar niet over uitbreiding. 

Toeristen komen voor de ruimte en de rust. Met meer, meer, meer wordt de kip met de gouden eieren geslacht. De ontwikkeling in Dishoek is helaas niet meer tegen te houden. Maar het doet wel pijn om te zien dat ook daar weer niet met respect voor de omgeving wordt omgegaan. Alle bomen in dat gebied zijn rücksichtlos gerooid. Hoezo landschappelijke inpassing?

De aangehaalde "modernisering" van de camping Domburg is wat ons betreft nog niet aan de orde. We zullen daar in de gemeenteraad nog eerst eens een robbertje moeten vechten. Onze insteek zal zijn niet meer maar minder.

Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Veere


Coalitieprogramma Veere

MaasMolenaarMelse 

 

Op grond van de uitslag van de verkiezingen en de ervaringen van de afgelopen vier jaar lag wat de PvdA/GroenLinks fractie betreft voortzetting van het zittende college voor de hand.

Tijdens de besprekingen over het coalitieprogramma bleek al snel dat partijen op een lijn zaten. De  besprekingen over het coalitieprogramma zijn dan ook vlot en in goede sfeer verlopen. De inleiding van het programma geeft duidelijk aan waar partijen elkaar op hebben weten te vinden. Doorzetten en het voeren van regie zijn daarbij de kernbegrippen. Doorzetten in de zin van continuering van het beleid. Waarbij de bezuinigingen vragen om kritisch te kijken naar de alle uitgaven.

Regie voeren om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. Meer faciliterend en minder aanbod gericht. Dit vertaalt zich in meer samenleving en een andere overheid. In het coalitieprogramma komt dit wat ons betreft sterk naar voren. PvdA/GroenLinks fractie is tevreden over de ruimte die is gecreëerd voor nieuw beleid. Veel aandacht voor de decentralisatie opgaven en meer geld voor het herstructureringsfonds, voor stimuleren van de zorgeconomie, ruimte voor meer participatie, duurzaamheid, sport, cultuur en herstructurering van bedrijventerreinen onderschrijven we volledig.

Een mooi resultaat.

Wat ons betreft vol gas voor college en organisatie.

 

 

 


Coalitie Veere sluit een akkoord voor nieuwe periode

Jaap Melse (SGP/CU), Rene Molenaar (CDA) en Chris Maas (PvdA)

Afbeelding: Wethouders Rene Molenaar, Jaap Melse en Chris Maas gaan in dezelfde formatie door.

“Doorzetten in Veere en voeren van regie”. Met deze ambitie gaat de coalitie van SGP/Christen Unie, CDA en PvdA/Groen Links, de komende 4 jaren aan de slag in Veere. De coalitie is een voortzetting van de bestaande coalitie. Het college gaat in dezelfde samenstelling verder te weten: Jaap Melse (SGP/Christen Unie), Rene Molenaar (CDA) en Chris Maas (PvdA/Groen Links). De leefbaarheid in de kernen staat voorop. Maatschappelijke initiatieven op dit gebied uit de keren worden ondersteund. De coalitie heeft daar een investeringsbedrag van € 800.000,-- voor beschikbaar. In de zorg is het uitgangspunt dat er voldoende zorg moet kunnen worden geboden aan de mensen die dat echt nodig hebben. Structurele maatregelen om financieel gezond te blijven zijn noodzakelijk. Veere heeft op bezuinigingsopgave van 1,644 miljoen in 2017. Uitgangspunt bij de bezuinigingen is de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Bezuinigingen vinden plaats op de ambtelijke organisatie en het uitvoeren van werkzaamheden. De toeristenbelasting wordt verhoogd en subsidies worden verlaagd. Tarieven van gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn. In de raadsvergadering van donderdag 24 april wordt het coalitieakkoord besproken (Bron: website gemeente Veere /http://goo.gl/dVm7kE).


Het coalitieprogramma vindt u hier: goo.gl/lc10Vd


Raadsleden PvdA/GroenLinks beëdigd.

In het gemeentehuis te Domburg zijn 27 maart Chris Maas, Peter Holtring en Maaike Walraven beëdigd als raadslid. Zij gaan samen aan de slag voor een natuurlijk en sociaal Veere.

Chris Maas, Peter Holtring en Maaike Walraven zijn beëdigd als raadslid.


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

62
Eens
21
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.