Agenda

Geen evenementen

Samenwerking Middelburg-Veere-Vlissingen

Fotoverkleindjandejongefotografie-70203

Vergaande ambtelijke samenwerking Veere-Middelburg-Vlissingen noodzakelijk om kosten te besparen en herindeling buiten de deur te houden

Ook de gemeente Veere moet de komende jaren flink bezuinigen.

PvdA/GroenLinks Veere ziet kansen en besparingsmogelijkheden in vergaande ambtelijke samenwerking op Walcheren.

Kansen om de steeds zwaardere taken gezamenlijk uit te voeren zodat we als zelfstandige gemeente Veere kunnen blijven bestaan. En besparingen door delen van de ambtelijke organisaties samen te voegen. 

De lijn doorzetten die is gekozen en gegroeid voor het sociale domein in “Walcheren voor Elkaar”. Daar heeft onze wethouder Chris Maas aan gewerkt de afgelopen jaren, in het belang van de zorg voor en het welzijn van de Veerse inwoners. Op dat terrein werkt het en zal de samenwerking ook vorm krijgen in één Walchers ambtelijk organisatieonderdeel. 

Als we op die manier kunnen samenwerken laten we zien dat de gemeente Veere als zelfstandige gemeente de toekomst aan kan. Samenwerking op alle andere terreinen zoals ICT, belastingen, personeelszaken, groenbeheer, wegenonderhoud enz. moet dan ook wel echt vorm gaan krijgen. 

Zo kunnen we flink kosten besparen zonder dat dat ten koste gaat van de voorzieningen voor onze inwoners. 

Chris Maas, lijsttrekker PvdA/GroenLinks en wethouderskandidaat
(foto: www.jandejongefotografie.nl)


Verkeer en parkeren

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202

Foto: www.jandejongefotografie.nl

PvdA/GroenLinks over verkeer en parkeren

Verkeer, verkeersoverlast en parkeren houden de gemoederen in Veere bezig.

PvdA/GroenLinks Veere kiest voor de volgende speerpunten:

  • Het is belangrijk de overlast van het autoverkeer en parkeren in de dorps/stadskernen te beperken. Zo nodig, en met inspraak van zowel de betrokken ondernemers als burgers, wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen. 
  • Wij vinden dat de (parkeer-)druk op de recreatiegebieden zoveel mogelijk moet worden gereduceerd; wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer of fiets. 
  • Op plekken waar er verkeers- of parkeerproblemen zijn, mag betaald parkeren worden ingevoerd om te reguleren, dus om de problemen op te lossen en die maatregelen te betalen. 
  • Aan de kust mag alleen tegen betaling worden geparkeerd. Gebruikers van betaald parkeerterreinen zijn in de regel dagrecreanten, die gebruik maken van allerlei voorzieningen. Door parkeergeld te heffen, dragen de dagrecreanten bij aan die voorzieningen. 
  • In Domburg en Veere betalen inwoners voor hun parkeervergunning. Wij vinden dat het vergunningensysteem zo moet werken, dat vergunninghouders verzekerd zijn van een plek, ook in de drukke zomerperiode. Nu komt het nog vaak voor dat inwoners met een vergunning hun auto niet kwijt kunnen. 

 

 

 

 


Politiek café Balans toerisme en leefbaarheid Domburg: kort verslag

 

verkleind35

 

 

 

 

 

PvdA/GroenLinks organiseerde op 22 februari een politiek café in Markt Zes in Domburg.

Aan de orde waren Domburgse zaken. Daarvoor waren als inleiders uitgenodigd Govert Janzen (directeur Badhotel Domburg), Krijn Jan Provoost (directeur Natuurmonumenten Zuid-Holland en Zeeland) en Sepko de Witte, gewone (jonge) inwoner van Domburg. In totaal waren er rond de 40 bezoekers aanwezig. Er was een levendige discussie over allerlei Domburgse kwesties.

 

Lijsttrekker Chris Maas vertolkte de mening van PvdA/GroenLinks over zaken als:

  • de eventuele uitbreiding van de golfbaan (alleen mogelijk als de golfclub één van de partijen is en als er een maximum aan groen tegenover een minimum aan rood komt)
  • parkeren in de kern (er moet een oplossing komen voor de bewoners van de straten binnen de parkeerzone, zodat zij in hun eigen straat kunnen parkeren; ze betalen er immers voor!)
  • tweede woningen/deeltijdwonen (in de kernen moet in principe permanent gewoond worden en geen verkapte recreatiewoningen toestaan; de leefbaarheid voor de inwoners staat voorop!)
  • doorgaand verkeer door de kern (Chris: duivels dilemma, want we willen het liefst het doorgaande verkeer in de kern weren, maar we willen ook niet teveel groen opofferen aan asfalt voor bijv. extra wegen buiten de kern)
  • verblijfsrecreatie (er is echt geen ruimte voor nog eens extra zomerhuizen, appartementen etc.; het beleid moet niet alleen afgestemd worden op de wensen van ondernemers!) 

Slotconclusie (die eigenlijk werd gedeeld door de inleiders en het publiek):

Domburg moet vooral Domburg blijven; er moet veel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving en er moet vooral worden geïnvesteerd in  een goede balans tussen verblijfsrecreatie, dagtoerisme en leefbaarheid voor de inwoners.

verkleind16verkleind23verkleind25verkleind50verkleind51

 


Debat Omroep Zeeland

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202

Op woensdag 26 februari 2014 organiseerde Omroep Zeeland in het gemeentehuis van Domburg een debat tussen de verschillende lijsttrekkers. Onze lijsttrekker Chris Maas nam het op tegen de lijsttrekker van het CDA, René Molenaar. Voor de beelden zie de website van Omroep Zeeland.


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

66
Eens
28
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.