Agenda

Geen evenementen

Uitbreiding Golfbaan

Maaike Walraven

Projectvoorstel De Golfbaan raadsvergadering d.d. 19 april 2012
Tekst uitgesproken door raadslid Maaike Walraven van de fractie PvdA-GroenLinks Veere

Aanleiding van het voorstel is de uitbreiding van de golfbaan. Alle overige zaken zijn volgens ons hieraan ondergeschikt. De toevoeging van de z.g. rode functies, hotel , appartementen en villa’s, moet direct in relatie staan tot het doel van het project.

  • Zoals door het college onderkend zijn de belangen groot. Bij het opstellen van het kaderdocument dient rekening gehouden te  worden met die verschillende belangen van de golfclub, de ontwikkelaar, de burger, natuur en gemeente. Het  moet duidelijk zijn wat de lusten en de lasten voor partijen zijn en zijn deze evenredig zijn verdeeld?
  • De randvoorwaarden notitie gaat naar ons idee onvoldoende in op de ruimtelijke kaders en  stedenbouwkundige uitgangspunten;hoe en waar worden diverse functies gerealiseerd, hoe zien overgangen naar omgeving eruit? En een ander belangrijk uitgangspunt is het hoe wordt het verkeer en de ontsluiting geregeld.

De notie geeft ons inziens geen duidelijke afweging m.b.t  de programmatische kaders; welke rode functies mogen worden toegevoegd en met welke aantallen en past dit de woonvisie? Etc.

Lees meer...


Ondernemersmanager Veere

Peter GeeneEen cadeautje van de faciliterende gemeentelijke overheid? Een kritische blik op de Ondernemersmanager Veere (OMV)
Tekst uitgesproken door  PvdA-Groenlinks raadslid Peter Geene in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 april 2012

Met groeiende verbazing hebben we in onze fractie kennis genomen van het collegevoorstel met de beslispunten kennisneming van de evaluatie en instemming met een nieuwe projectopdracht.

In het politieke bestuur is het de kunst om de hoofdlijnen en de details van een project bij elkaar te houden of te brengen: als wij als fractie kijken naar de hoofdlijnen van dit dossier dan zijn we het niet eens met verlenging van de wedstrijd, kijken we naar de details, dan al helemaal niet meer. Natuurlijk is het voor elke sector interessant en voordelig om er een Fte bij te krijgen die knelpunten op gaat lossen: zoals onze fractie al eerder aangaf, waarom dan niet ook een smeerolie-fte voor de belangen van natuur- en milieuorganisaties?

Lees meer...


Speech Peter Holtring bij afscheid Peter Louwerse

Peter HoltringSpeech Peter Holtring bij afscheid Peter Louwerse
raadsvergadering 31 maart 2011

Peter aan mij de eer iets te mogen zeggen bij jouw afscheid van deze Raad.
Eigenlijk hoef ik niets te zeggen.
Als ik zie hoeveel oud collega’s in de zaal zitten zegt dat al genoeg.

Toch maar een woordje.
Ik doe dat als fractiegenoot.
Niet als vertegenwoordiger van de Raad.
Daar waag ik me niet aan.

Lees meer...


Peter Geene - nieuw raadslid

Wie ben ik en wat deed ik:

Sinds najaar 2009 ben ik actief bij GroenLinks en fractievolger tot ik in Maart a.s hoop Peter Louwerse op te volgen.

Als geboren Vlissinger en opgegroeid in Middelburg kwam ik in 1995 terug naar Zeeland, Oostkapelle na studies en omzwervingen in het land. In de 20 jaar dat ik werkzaam was in de verslavingszorg (Amsterdam/Regenboog, Rotterdam/Pauluskerk, Zutphen/gemeente) heb ik geleerd om te gaan met een uitdagende doelgroep en uitdagende ambtelijke procedures.

Lees meer...


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

62
Eens
21
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.