Agenda

Geen evenementen

Maaike Walraven stelt zich voor

Mijn naam is Maaike Walraven, getrouwd met Aart en we wonen in Zoutelande. Ik heb gewerkt als coördinerend verpleegkundige in de ouderenzorg.  Verder ben ik als vrijwilliger actief in een  werkgroep van Ypsilon. Het doel is om voor  mensen met een ernstige psychiatrische aandoening een beschermde woonruimte te realiseren, een eigen plek waar je jezelf thuis kunt voelen. In de afgelopen jaren zijn  met hulp van de woningbouwcoöperaties en Zeeuwse Gronden een aantal woonprojecten  gerealiseerd in de Zeeuwse gemeenten. En in mei 2018 wordt in Koudekerke een nieuwe woonlocatie met 16 nieuwe appartementen opgeleverd !

In 2002 werkte ik als voorzitter van de afdeling GroenLinks Veere  mee aan de huidige samenwerking in één fractie met de PvdA. In 2006 werd ik commissielid  Maatschappelijk Ontwikkeling. Sinds 2010 ben ik  raadslid in de gemeente Veere.  Als raadslid ben ik regelmatig ‘s avonds op pad voor bijeenkomsten. Maar ook vergaderen hoort bij het raadslidmaatschap en zo ook de voorbereiding zoals het lezen van documenten en gesprekken met inwoners, dorpsraden en of ondernemers. 

 

Mijn motivatie om raadslid te willen zijn ligt in de idealen van GroenLinks: eerlijk delen, zinvol werk en goede zorg voor iedereen. Schone energie en verduurzamen van woningen zijn de actiepunten voor  een duurzame toekomst. In het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Veere staan deze ook.

- Maaike Walraven

Maaike klein


IN GESPREK MET WOUTER VAN ZANDBRINK EN CHRIS MAAS

Wouter van Zandbrink, het nieuwe Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid is zaterdag 24 februari in Westkapelle. Hij ondersteunt die dag de gemeenteraadscampagne van PvdA/GroenLinks Veere.

Vanaf tien uur gaat hij op straat, bij de plaatselijke supermarkt, in gesprek met passanten. Lijsttrekker Chris Maas en andere kandidaten van PvdA/GroenLinks Veere zijn uiteraard ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Lokale aandachtspunten maar ook landelijke thema’s kunnen daarbij aan de orde komen. Vanaf ongeveer half twaalf is Van Zandbrink, samen met Chris Maas, te vinden in het Kasteel van Batavia. Ze willen dan graag een uurtje koffiedrinken met zoveel mogelijk inwoners van Westkapelle (natuurlijk zijn ook niet inwoners welkom).

Van Zandbrink, die in Aagtekerke woont en elf staat op de kieslijst van PvdA/GroenLinks Veere, volgde recent  Marleen Barth op als lid van de Eerste Kamer. Eerder zat hij ook al in de kamer en de periode daarvoor was hij ondermeer gedeputeerde in Zeeland.

Wouter van Zandbrink bij de opening van het mosselseizoen foto ANP


Ineke Rijken stelt zich voor

Mijn naam is Ineke Rijken en ik woon met mijn gezin in Koudekerke. Van beroep ben ik psychiater en ben bijna 25 jaar werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Sinds 2002 woon ik in Zeeland en ik blijf me regelmatig verbazen hoe mooi en prettig wonen het hier is. Er zijn echter altijd zaken die beter kunnen of extra aandacht nodig hebben. Daarnaast zijn er ook onderwerpen waar ik me zorgen over maak, zoals de opkomst van grootschalige toeristische voorzieningen en het behoud van de leefbaarheid in onze omgeving.

De komende jaren wil ik me dan ook graag inzetten voor de verschillende thema’s en idealen waar GroenLinks voor staat, zoals goede en toegankelijke gezondheidszorg, groene economie en maatschappelijke verbondenheid. Ik ben gemotiveerd om PvdA/GroenLinks Veere  te gaan vertegenwoordigen door me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad van de Gemeente Veere.
Ineke klein


Peter Meijs stelt zich voor.

Mijn naam is Peter Meijs. Ik ben 58 jaar oud, ben getrouwd met Mieke en woon in de oude school aan de Middelburgse straat in Koudekerke. Ik geloof in een sociale samenleving waar de overheid en burgers zich gezamenlijk inspannen waardoor iedereen de kans heeft een goed en gelukkig leven te leiden en zich persoonlijk te ontwikkelen.

Tot nu toe heb ik daar op verschillende manieren aan gewerkt.  Ruim dertig jaar onderwijs, actief lidmaatschap van de PvdA, vrijwilligerswerk met verstandelijk gehandicapten en een aantal bestuurlijke functies. Nadat ik twee jaar geleden ontslag heb genomen als directeur binnen het speciaal onderwijs ervaar ik nu ruimte om mijn idealen ook via de politiek te realiseren. Daarmee wil ik bijdragen aan een rechtvaardigere maatschappij waar burgers gesteund worden het beste uit zichzelf te halen. De gemeentepolitiek spreekt me daarbij het meeste aan. De onderwerpen waar de gemeente over gaat, raken ons allemaal immers heel direct.

Als mens ben ik heel praktisch. Als je iets zegt moet je het ook doen. Ik geef in dit stukje aan dat ik een sociale maatschappij nastreef waarin onderlinge verbondenheid belangrijk is. Vandaar dat ik als mede-initiatiefnemer van de Buurtafel in Koudekerke de afgelopen twee jaar mijn huis gedeeltelijk heb opengesteld voor de buurt om regelmatig te komen eten en boeken uit de buurt-bibliotheek te lenen. Een initiatief waar veel mensen gebruik van maken. Een praktische manier om echt iets te doen aan de samenhang in de buurt en het verminderen van eenzaamheid.

Sinds ik gestopt ben met werken in het onderwijs hebben we een B&B geopend en ben ik als beeldend kunstenaar aan het werk gegaan. Een B&B runnen is erg leuk en zorgt voor de benodigde middelen van bestaan. Mijn kunstenaarschap geeft me de gelegenheid de wereld mooier te maken in de letterlijke zin van het woord. Dit is belangrijk voor mij als persoon.

 

Ik hoop u de komende vier jaar namens PvdA/Groen Links te mogen vertegenwoordigen in de raad van gemeente Veere. Daarvoor vraag ik u stem voor PvdA/Groen Links. Wat ons betreft de snelste weg naar een krachtig sociaal beleid binnen onze prachtige gemeente.

Peter Meijs
Meijs2


Peiling

Stop toename aantal toerische overnachtingen

Er moet een maximum worden gesteld aan het aantal toeristische slaapplaatsen in onze gemeenten.

62
Eens
21
Oneens
Voeg een nieuwe reactie toe!

jVS by www.joomess.de.