Geplaatst op

60 eikenbomen gekapt in Dishoek

Momenteel ondergaat het parkeerterrein aan de Strandweg in Dishoek een herinrichting in de winter van 2023/’24. Deze herinrichting belooft het parkeerterrein groener en efficiënter te maken. Echter, de PvdA/GroenLinksfractie heeft moeite met het voornemen om zestig 25 jaar oude eikenbomen te kappen en slechts dertien nieuwe bomen terug te planten. De eikenbomen waren gezond, groeiden goed en boden veel schaduw, wat belangrijke elementen zijn voor een klimaatadaptieve leefomgeving. Een enkele boom kan gemiddeld 25 kg CO2 per jaar opnemen; het verlies van zestig bomen staat gelijk aan 1500 kg CO2, wat overeenkomt met circa 7.500 autokilometers (afhankelijk van model en bouwjaar auto).

De fractie heeft daarom hierover vragen gesteld aan het college van B&W op 23 januari. We wachten af wat de reactie zal zijn hierop.