• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 6): Goede afspraken met wooncorporatie Zeeuwland

Wethouder Chris Maas van PvdA/GroenLinks heeft goede afspraken gemaakt met woningcorporatie Zeeuwland, onder meer over energiebesparende maatregelen, nieuwbouw en de betaalbaarheid van huurwoningen. Samen met Zeeuwland werkt onze wethouder aan de plannen voor betaalbare koopwoningen voor starters. Dat is hard nodig, want we willen betaalbare woningen, die ook betaalbaar blijven in de toekomst.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 5) Orionis Walcheren en minimabeleid

Orionis heeft de COVID19-compensatieregelingen snel en op een goede en klantvriendelijke manier uitgevoerd. Onze PvdA/GroenLinks Veere wethouder Chris Maas heeft zich er voor ingezet dat in de toekomstplannen van Orionis de positie van de klant een goede plek heeft gekregen in de organisatie en er niet alleen naar geld wordt gekeken. Welzijn en minimabeleid hebben we op een hoog niveau gehouden.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 4) Beperken groeicapaciteit verblijfsrecreatie

Zoals beloofd in ons vorige verkiezingsprogramma heeft onze wethouder Chris Maas van PvdA/GroenLinks Veere een begin gemaakt met het aanpassen van regels en beleid om de groeicapaciteit van verblijfsaccommodaties te beperken. De bouw van recreatieappartementen in agrarische schuren is tot maximaal twee beperkt (was onbeperkt) en voor de recreatieve kamerverhuur zijn nieuwe regels vastgesteld voor minder kamers en gasten.
Verder geldt nu voor de hele kernen, dus ook voor de gebieden in het centrum, het tweede-woningenbeleid.

PvdA/GroenLinks Veere wil op de ingeslagen weg verder. Want groei van toerisme gaat ten koste van de leefbaarheid, identiteit en (verkeers-)veiligheid van onze kernen. Aan nieuwe plannen verlenen we dus geen medewerking. De uitbreidingsmogelijkheden, die er nu nog zijn, zullen we kritisch tegen het licht houden. Onze speerpunten zijn: duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en spreiding.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 3) Scholen, dorpshuizen, gymzalen en sporthal

 

De raadsleden en wethouder Chris Maas van PvdA/GroenLinks Veere hebben zich hard gemaakt voor gemeenschapsvoorzieningen op maat in alle Veerse kernen, met een prachtig resultaat. 

Er zijn plannen en geld voor het bouwen of het vernieuwen en verduurzamen van de gemeenschapsvoorzieningen in Westkapelle, Oostkapelle, Aagtekerke (zie ook foto) en Serooskerke en daarna in de andere kernen. De plannen zijn gemaakt samen met inwoners, gebruikers, scholen en verenigingen. 

De nieuwbouw van het toegangs- en kleedgebouw van Zwembad de Goudvijver in Serooskerke is in volle gang. Met de renovatie en verduurzaming van de Halve Maan in Oostkapelle wordt binnenkort gestart. Het plan voor een prachtig dorpshuis met beweegruimte in Aagtekerke is klaar. 

De overige projecten worden wat PvdA/GroenLinks Veere betreft in goed overleg met betrokkenen uitgewerkt en de komende twee, drie jaar uitgevoerd. Een stem op PvdA/GroenLinks Veere is een stem op uitvoering van al deze mooie plannen.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar bereikt (deel 2)

Nehalenniagebied Domburg

De plannen voor het Nehalenniagebied zijn uit de impasse gehaald. In plaats van de hotelplannen waar grote weerstand tegen was, is er inmiddels draagvlak voor en
overeenstemming over de plannen voor twee hotels. Ook voor de andere projecten en de groene, autoluwe inrichting van het Nehalenniagebied en de boulevard zijn de
uitgangspunten vastgesteld. In goede harmonie met alle betrokkenen de plannen nu verder uitwerken, dat is wat PvdA/GroenLinks Veere wil.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 1).

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (1).

Scholen, dorpshuizen, gymzalen en sporthal.
De raadsleden en wethouder Chris Maas van PvdA/GroenLinks Veere hebben zich hard gemaakt voor gemeenschapsvoorzieningen op maat in alle Veerse kernen, met een prachtig resultaat. Er zijn plannen en geld voor het bouwen of het vernieuwen en verduurzamen van de gemeenschapsvoorzieningen in Westkapelle, Oostkapelle, Aagtekerke (zie ook foto) en Serooskerke en daarna in de andere kernen. De plannen zijn gemaakt samen met inwoners, gebruikers, scholen en verenigingen. De nieuwbouw van het toegangs- en kleedgebouw van Zwembad de Goudvijver in Serooskerke is in volle gang. Met de renovatie en verduurzaming van de Halve Maan in Oostkapelle wordt binnenkort gestart. Het plan voor een prachtig dorpshuis met beweegruimte in Aagtekerke is klaar.

De overige projecten worden wat PvdA/GroenLinks Veere betreft in goed overleg met betrokkenen uitgewerkt en de komende twee, drie jaar uitgevoerd. Een stem op PvdA/GroenLinks Veere is een stem op uitvoering van al deze mooie plannen.