• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Samenwerking Middelburg-Veere-Vlissingen

Fotoverkleindjandejongefotografie-70203

Vergaande ambtelijke samenwerking Veere-Middelburg-Vlissingen noodzakelijk om kosten te besparen en herindeling buiten de deur te houden

Ook de gemeente Veere moet de komende jaren flink bezuinigen.

PvdA/GroenLinks Veere ziet kansen en besparingsmogelijkheden in vergaande ambtelijke samenwerking op Walcheren.

Kansen om de steeds zwaardere taken gezamenlijk uit te voeren zodat we als zelfstandige gemeente Veere kunnen blijven bestaan. En besparingen door delen van de ambtelijke organisaties samen te voegen. 

De lijn doorzetten die is gekozen en gegroeid voor het sociale domein in “Walcheren voor Elkaar”. Daar heeft onze wethouder Chris Maas aan gewerkt de afgelopen jaren, in het belang van de zorg voor en het welzijn van de Veerse inwoners. Op dat terrein werkt het en zal de samenwerking ook vorm krijgen in één Walchers ambtelijk organisatieonderdeel. 

Als we op die manier kunnen samenwerken laten we zien dat de gemeente Veere als zelfstandige gemeente de toekomst aan kan. Samenwerking op alle andere terreinen zoals ICT, belastingen, personeelszaken, groenbeheer, wegenonderhoud enz. moet dan ook wel echt vorm gaan krijgen. 

Zo kunnen we flink kosten besparen zonder dat dat ten koste gaat van de voorzieningen voor onze inwoners. 

Chris Maas, lijsttrekker PvdA/GroenLinks en wethouderskandidaat
(foto: www.jandejongefotografie.nl)

Verkeer en parkeren

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202

Foto: www.jandejongefotografie.nl

PvdA/GroenLinks over verkeer en parkeren

Verkeer, verkeersoverlast en parkeren houden de gemoederen in Veere bezig.

PvdA/GroenLinks Veere kiest voor de volgende speerpunten:

  • Het is belangrijk de overlast van het autoverkeer en parkeren in de dorps/stadskernen te beperken. Zo nodig, en met inspraak van zowel de betrokken ondernemers als burgers, wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen. 
  • Wij vinden dat de (parkeer-)druk op de recreatiegebieden zoveel mogelijk moet worden gereduceerd; wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer of fiets. 
  • Op plekken waar er verkeers- of parkeerproblemen zijn, mag betaald parkeren worden ingevoerd om te reguleren, dus om de problemen op te lossen en die maatregelen te betalen. 
  • Aan de kust mag alleen tegen betaling worden geparkeerd. Gebruikers van betaald parkeerterreinen zijn in de regel dagrecreanten, die gebruik maken van allerlei voorzieningen. Door parkeergeld te heffen, dragen de dagrecreanten bij aan die voorzieningen. 
  • In Domburg en Veere betalen inwoners voor hun parkeervergunning. Wij vinden dat het vergunningensysteem zo moet werken, dat vergunninghouders verzekerd zijn van een plek, ook in de drukke zomerperiode. Nu komt het nog vaak voor dat inwoners met een vergunning hun auto niet kwijt kunnen. 

 

 

 

 

Politiek café Balans toerisme en leefbaarheid Domburg: kort verslag

 

verkleind35

 

 

 

 

 

PvdA/GroenLinks organiseerde op 22 februari een politiek café in Markt Zes in Domburg.

Aan de orde waren Domburgse zaken. Daarvoor waren als inleiders uitgenodigd Govert Janzen (directeur Badhotel Domburg), Krijn Jan Provoost (directeur Natuurmonumenten Zuid-Holland en Zeeland) en Sepko de Witte, gewone (jonge) inwoner van Domburg. In totaal waren er rond de 40 bezoekers aanwezig. Er was een levendige discussie over allerlei Domburgse kwesties.

 

Lijsttrekker Chris Maas vertolkte de mening van PvdA/GroenLinks over zaken als:

  • de eventuele uitbreiding van de golfbaan (alleen mogelijk als de golfclub één van de partijen is en als er een maximum aan groen tegenover een minimum aan rood komt)
  • parkeren in de kern (er moet een oplossing komen voor de bewoners van de straten binnen de parkeerzone, zodat zij in hun eigen straat kunnen parkeren; ze betalen er immers voor!)
  • tweede woningen/deeltijdwonen (in de kernen moet in principe permanent gewoond worden en geen verkapte recreatiewoningen toestaan; de leefbaarheid voor de inwoners staat voorop!)
  • doorgaand verkeer door de kern (Chris: duivels dilemma, want we willen het liefst het doorgaande verkeer in de kern weren, maar we willen ook niet teveel groen opofferen aan asfalt voor bijv. extra wegen buiten de kern)
  • verblijfsrecreatie (er is echt geen ruimte voor nog eens extra zomerhuizen, appartementen etc.; het beleid moet niet alleen afgestemd worden op de wensen van ondernemers!) 

Slotconclusie (die eigenlijk werd gedeeld door de inleiders en het publiek):

Domburg moet vooral Domburg blijven; er moet veel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving en er moet vooral worden geïnvesteerd in  een goede balans tussen verblijfsrecreatie, dagtoerisme en leefbaarheid voor de inwoners.

verkleind16verkleind23verkleind25verkleind50verkleind51

 

Debat Omroep Zeeland

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202

Op woensdag 26 februari 2014 organiseerde Omroep Zeeland in het gemeentehuis van Domburg een debat tussen de verschillende lijsttrekkers. Onze lijsttrekker Chris Maas nam het op tegen de lijsttrekker van het CDA, René Molenaar. Voor de beelden zie de website van Omroep Zeeland.

Politiek café Balans toerisme en leefbaarheid Domburg

Verkleindfolderpvda3zekerGrand Café MarktZes Domburg, zaterdag 22 februari 2014

Inwoners van Domburg zijn over het algemeen heel tevreden over hun woonplaats en de voorzieningen. Men vindt het fijn om in Domburg te wonen, Domburger te zijn. Veel gehoorde pluspunten zijn het toerisme, de geschiedenis en cultuurhistorie van het dorp, het eigen karakter van het dorp en de sfeer, de vele voorzieningen als school, sportcomplexen, winkels en restaurants, de beschikbaarheid van vakantiewerk voor jongeren en natuurlijk de nabijheid van zee, strand, duin en bos.

Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook zaken die aandacht verdienen. Het toerisme zorgt namelijk ook voor (verkeers-)overlast en een veel gehoord geluid is dat recreatieve voorzieningen het karakter en de leefbaarheid van Domburg niet te veel mogen aantasten.

Wat kan Domburg nog hebben aan nieuwe appartementengebouwen en hotels? Hoe houden we de balans tussen toerisme en leerbaarheid in evenwicht? Waar moet wel of juist niet in geïnvesteerd worden om die balans in evenwicht te houden?

Over deze vragen wil PvdA/GroenLinks Veere graag met u van gedachten wisselen.
U bent van harte welkom om in een ongedwongen sjeer mee te discussiëren onder leiding van Doede Holtkamp, oud-raadslid van PvdA/GroenLinks.

Aan het politiek café werken mee:

- Govert Janzen, directeur Badhotel Domburg;

- Krijn Jan Provoost, regio-directeur Natuurmonumenten Zuid-Holland en Zeeland en Domburger;

- Senko de Witte, inwoner van Domburg;

- Chris Maas, lijsttrekker en wethouderskandidaat PvdA/GroenLinks Veere.

We zien u graag op zaterdag 22 februari om 16.00 uur in Grand Café MarktZes te Domburg!

 

Foto: www.jandejongefotografie.nl

Zelandusdebat 'Zorg dichterbij'

Op maandag 3 februari 2014 organiseerde de Zelandusredactie van PvdA Zeeland rond het thema 'Zorg dichterbij' werkbezoeken naar SVRZ de Egelantier in Oostkapelle en Porthos in Vlissingen. Aansluitend in Middelburg was er een lezing van Eric Sulkers over familienetwerkberaden. Na een maaltijd - verzorgd door medewerkers en leerlingen van de Mondia Scholengroep (locatie Kruisweg) - was er een debat. PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma was de hele dag aanwezig. Onze lijsttrekker en wethouderkandidaat Chris Maas had gedurende de dag een prominente rol, evanals de PvdA-lijsttrekkers van Middelburg (Saskia Szarafinski) Vlissingen (Barend de Lange). Het verslag is te lezen via deze link.

Chris-Egelantier-verkleindLoes-Ypma-verkleindChris-debat-verkleind