• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Contactpersonen per kern

Binnen de fractie van PvdA/GroenLinks zijn de volgende personen aangewezen als contactpersoon voor de kern. 

Maaike Walraven  Serooskerke, Zoutelande en Meliskerke 
Tom Lievense Westkapelle en Domburg
Ineke Rijken Biggekerke en Grijpskerke
Peter Meijs

 

Koudekerke en Aagtekerke
Arie van Vliet Gapinge, Veere en Zanddijk
Peter Geene Oostkapelle en Vrouwenpolder

Wat we willen voor Oostkapelle

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Oostkapelle willen we:

• Een duurzame toekomst een actief natuurbeleid. De activiteiten van de Werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Projectgroep Verduurzamen Gebouwen Oostkapelle zijn een succes.
• Een veilig kunstgras voetbalveld en optimale samenwerking tussen de sportverenigingen.
• Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
• Stoepen en straten moet beter begaanbaar worden voor mensen die slecht er been zijn.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas en Peter Geene

Wat we willen voor Westkapelle

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Westkapelle willen we:

• Een multifunctioneel centrum met sporthal dat voldoet aan de (toekomstige) behoefte van het dorp.
• Om te voorkomen dat jongeren en starters wegtrekken, moeten er meer betaalbare woningen beschikbaar komen, Dat kan door te bouwen en het permanent wonen in de kernen streng te handhaven. In Westkapelle zijn nog verschillende inbreidingslocaties voor woningbouw.
• Een duurzame toekomst en een actief natuurbeleid. Geen strandslaaphuisjes erbij en geen verdere aantasting van onze prachtige, schone kuststrook.
• De vele sportclubs, culturele verenigingen en welzijnsactiviteiten en de vrijwilligers blijven ondersteunen, zodat de sociale basis overeind blijft.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas en Tom Lievense

Wat we willen voor Veere/Zanddijk

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Veere en Zanddijk willen we:

- Het toerisme in het stadje Veere niet veel meer laten groeien. We willen meer spreiding over de gemeente.
- Ondersteuning Museum Veere en de plannen voor de grote kerk.
- Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
- Snelle uitvoering van de maatregelen die de stadsraad voorstelt om Veere autoluw te maken.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas

Wat we willen voor Zoutelande

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Zoutelande willen we:

• Zorgen dat het een aantrekkelijke kern blijft waar mantelzorgers en vrijwilligers gewaardeerd worden in wat ze doen.
• Extra investeren in energiebesparende maatregelen. Ook in Zoutelande zijn er volop mogelijkheden.
• Sportclubs, culturele en welzijnsactiveiten blijvend ondersteunen.
• Ons prachtige strand houden zoals het is.

Hiervoor zal ik me inzetten de komende raadsperiode.
Met vriendelijke groet, Maaike Walraven

Wat we willen voor Serooskerke

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Serooskerke willen we:

• Een duurzame toekomst en een actief natuurbeleid.
• Betaalbare woningen, om te voorkomen dat jongeren wegtrekken. In Serooskerke zijn nog verschillende inbreidingslocaties voor woningbouw.
• Het Oude Brandspuithuis verdient steun van de gemeente. Net als de geschiedenisroute en andere plannen om ons cultureel erfgoed beter onder aandacht te brengen bij toeristen.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Vriendelijke groet, Chris Maas