• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Wat we willen voor Veere/Zanddijk

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Veere en Zanddijk willen we:

- Het toerisme in het stadje Veere niet veel meer laten groeien. We willen meer spreiding over de gemeente.
- Ondersteuning Museum Veere en de plannen voor de grote kerk.
- Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
- Snelle uitvoering van de maatregelen die de stadsraad voorstelt om Veere autoluw te maken.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas

Wat we willen voor Zoutelande

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Zoutelande willen we:

• Zorgen dat het een aantrekkelijke kern blijft waar mantelzorgers en vrijwilligers gewaardeerd worden in wat ze doen.
• Extra investeren in energiebesparende maatregelen. Ook in Zoutelande zijn er volop mogelijkheden.
• Sportclubs, culturele en welzijnsactiveiten blijvend ondersteunen.
• Ons prachtige strand houden zoals het is.

Hiervoor zal ik me inzetten de komende raadsperiode.
Met vriendelijke groet, Maaike Walraven

Wat we willen voor Serooskerke

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Serooskerke willen we:

• Een duurzame toekomst en een actief natuurbeleid.
• Betaalbare woningen, om te voorkomen dat jongeren wegtrekken. In Serooskerke zijn nog verschillende inbreidingslocaties voor woningbouw.
• Het Oude Brandspuithuis verdient steun van de gemeente. Net als de geschiedenisroute en andere plannen om ons cultureel erfgoed beter onder aandacht te brengen bij toeristen.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Vriendelijke groet, Chris Maas

Chris Maas stelt zich voor

Mijn naam is Chris Maas, 57 jaar, ik ben getrouwd met Dorien en woon in Domburg. We hebben drie kinderen, die alle drie al uit huis zijn. Ik ben nu bijna twee periodes wethouder voor de PvdA/GroenLinks en dat werk doe ik met veel plezier, met fijne “politieke” collega's. Vanaf mijn zestiende heb ik in de sport en cultuur uiteenlopend vrijwilligerswerk gedaan, dat geeft enorm veel voldoening. Helaas heb ik door mijn werk onvoldoende tijd om nog veel vrijwilligerswerk te doen.Vrijwilligers houden de “sociale basis” van Veere in stand. Alle vrijwilligers in Veere verdienen continue ondersteuning en waardering.

Als wethouder lever je ook een bijdrage aan de samenleving. Ik probeer dat te doen vanuit bepaalde waarden die voor mij de leidraad vormen, zoals: bestaanszekerheid, verbondenheid, samenredzaamheid, betrokken inwoners en ontplooiingskansen voor iedereen. Graag zou ik er een derde periode aan vast knopen, er zijn nog zo veel uitdagingen, op het gebied van zorg, welzijn en wonen en sport maar ook op terreinen als recreatie en ruimtelijke ordening.

Het gaat goed met Veere en de Veerse inwoners, maar nog niet iedereen is in staat om mee te doen. Er zijn nog inwoners die in armoede leven, die problematische schulden hebben. En eenzaamheid is, net als in andere delen van Zeeland en Nederland, een probleem waar we meer aandacht aan moeten besteden. Mijn wens is dat iedereen in Veere de kans krijgt om mee te doen, dat niemand uit- of buitengesloten wordt. Niet iedereen is gelijk, de één heeft meer ondersteuning nodig om mee te doen dan de ander. Het zou mooi zijn als de Veerse inwoners nog gelukkiger worden.

Onze prachtige kust, het mooie landschap en de fraaie, vitale kernen verdienen een bedachtzaam beleid. In sommige kernen staan de leefbaarheid en de identiteit onder druk door het groeiende toerisme. Dat vereist een positief kritische benadering: niet alles kan, leefbaarheid, kwaliteit, een schone, groene omgeving en duurzaamheid zijn daarbij mijn kompas. Een gemeente waar het goed wonen is, is namelijk ook aantrekkelijk voor toeristen.

Ik wens de Veerse inwoners toe dat we ons als gemeente bij alle investeringen en maatregelen afvragen of de inwoners daar gelukkiger van worden.

Wat we willen voor Domburg

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Domburg willen we:

• Het toerisme kan niet veel meer groeien.omdat het ten koste gaat van de leefbaarheid. Dit geldt zeker voor Domburg. We zetten in op: jaarrond-exploitatie, kwaliteitsverbetering en spreiding over de gemeente.
• Maatregelen om het (zoek-)verkeer te verminderen snel uitvoeren: parkeerterrein onder aan de duinen alleen voor belanghebbenden en een dynamisch verkeerssysteem. Als die onvoldoende effect hebben, dan onderzoeken we de mogelijkheid van een westelijke randweg. Voor inwoners moe de eerste parkeervergunning gratis worden.
• Om te voorkomen dat jongeren en starters wegtrekken, moeten er meer betaalbare woningen beschikbaar komen, Dat kan door te bouwen en het permanent wonen in de kernen streng te handhaven.
• De vele sportclubs, culturele verenigingen en welzijnsactiviteiten en de vrijwilligers blijven ondersteunen, zodat de sociale basis overeind blijft.

Laat uw stem niet verloren gaan.

Met vriendelijke groet, Chris Maas

Tom Lievense stelt zich voor

Mijn naam is Tom Lievense. Ik sta op plaats drie van PvdA/GroenLinks Veere. De komende jaren wil ik me inzetten voor een natuurlijk en sociaal Veere. 
Een natuurlijk Veere betekent voor mij een mooi landschap, prachtige natuur en een goede biodiversiteit. Ook het besparen van energie en het stimuleren van duurzame opwekking zijn speerpunten. Ook in de waterschapsfractie van PvdA Zeeland heb ik daar aandacht aan besteed.

Een sociaal Veere betekent voor mij dat we ons zullen inzetten voor voldoende starterswoningen, goede sociale voorzieningen. Tot slot vind ik het belangrijk dat in Veere iedereen zichzelf kan en mag zijn. Voor jongeren moeten er voldoende activiteiten zijn en dat mag ook op zondag.

Tom klein