• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Vaccinatiegraad Veere

De vaccinatiegraad in Veere volgt een dalende trend. De PvdA/GroenLinks vindt dit zorgelijk. 

De GGD geeft in haar MEMO aan dat het op verzoek mogelijk om op gemeentelijk niveau een analyse te maken van de vaccinatiegraad. De arts infectieziektebestrijding en de medisch adviseur publieke gezondheid kunnen samen met de gemeente zo’n analyse maken van de achtergronden van lokale vaccinatiegraad en daar waar nodig samen met de gemeente (en andere relevante partijen) een lokaal plan van aanpak opstellen met aanvullende maatregelen.

Als PvdA/GroenLinks hebben we voorgesteld om van dit aanbod gebruik te maken. Wethouder Van Halderen zegt toe dat er een analyse van de GGD vaccinatie informatie wordt verstrekt.

Vragen: 'Afkoppelen van hemelwater'

Wie in Son en Breugel zijn regenwater zelf opvangt in plaats van afvoert via het riool, betaalt vanaf 2020 minder aan rioolheffing. Op die manier willen ze het afvoersysteem beter bestand maken tegen extreme buien. Het college van Son en Breugel verwacht dat het niet alleen een duurzame, maar uiteindelijk ook een goedkopere oplossing is.

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/son-en-breugel-beloont-afkoppelen-regenwater
https://www.ed.nl/son-en-breugel/in-son-en-breugel-betaal-je-straks-minder-belasting-met-een- regenton~ac9257e4/

Naar aanleiding hiervan komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de riolering af te koppelen?

Beantwoording college:
"Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen."

2. Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Beantwoording college:
"Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om schoon hemelwater af te koppelen."

Namens de fractie PvdA/GroenLinks,
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Meijs
Peter Blom

PvdA/GroenLinks wil een tiny forest

IVN Natuureducatie wil voor 2021 honderd Tiny Forests, minibossen ongeveer ter grootte van een tennisveld, aanleggen. Hiervoor zoekt zij nog 12 partnergemeenten. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van maximaal een tennisbaan. Medio maart 2019 is het voor gemeenten weer mogelijk zich aan te melden.

Een bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijkeleeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners.

Veere is wat de PvdA/GroenLinks betreft een groene gemeente. Echter, bij het realiseren van nieuwe wijken of recreatiegebieden gaat soms natuur verloren, dat een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Soms moeten uit veiligheidsoverwegingen bomen worden gekapt. Een Tiny Forest kan een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en hittestress binnen de bebouwde kom. Deze minibossen kunnen bovendien een bijdrage leveren op het gebied van waterberging en CO2-opslag.

De aanleg en het onderhoud ervan levert een positieve bijdrage aan de gemeenschapszin, omdat buurtbewoners (waaronder kinderen) hierbij een belangrijke rol hebben.

Onze raadsvragen vindt u hier: 

https://veere.raadsinformatie.nl/document/7318252/1/PvdAGL_vragen_Tiny_Forest

https://drive.google.com/file/d/1I_XtDF2V8-Y34UOGPoeCUrHoEmc7xWn7/view?usp=drivesdk (met antwoorden)

In de media:

https://www.pzc.nl/walcheren/nu-nog-geen-veerse-minibosjes~a56aa96d/

https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/278835/pvda-groenlinks-wil-een-tiny-forest-in-gemeente-veere

 

100 jaar vrouwenkiesrecht

2019 is het jaar waarin we 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren. In 1917 krijgen vrouwen passief kiesrecht, d.w.z. dat ze niet zelf mogen kiezen maar wel gekozen kunnen worden (en zowaar komt er voor het eerst een vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg, die dus door mannen is gekozen). In 1919, ruim 70 jaar na de invoering van de Grondwet door Thorbecke, wordt in Nederland dan eindelijk het algemeen kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 wordt er voor het eerst op Walcheren een vrouw raadslid, de 53-jarige apotheker Aleid van der Hamme-Hessel uit Veere. Haar man is dan huisarts te Veere. Na haar huwelijk blijft ze haar beroep gewoon uitoefenen, ze leidt in de Veerse apotheek apothekersassistenten op.

Foto: Aleid Hessel (Weststellingwerf 1866-Veere 1924), het eerste vrouwelijke raadslid in Veere; ca. 1920.