KIEZERS, BEDANKT!

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen geweest. Inmiddels is bekend wie bij beide verkiezingen de grote winnaar is geworden (BBB); eerlijk gezegd vielen de resultaten voor PvdA en GroenLinks een beetje tegen. Met de gecombineerde lijst PvdA/GroenLinks konden de hooggespannen verwachtingen helaas niet worden waargemaakt. Vergeleken met vier jaar geleden verloren we één statenzetel. Maar we zijn in grootte tweede van Zeeland!
In de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen bleven we hetzelfde vertegenwoordigd als vier jaar geleden, nl. twee leden namens de PvdA en twee namens Water Natuurlijk (waarin onder meer GroenLinks en D’66 zijn vertegenwoordigd).
We willen hoe dan ook iedereen bedanken die voor PS op lijst 2 (PvdA/GroenLinks) heeft gestemd, en voor het waterschap op Lijst 4 (PvdA) of Lijst 6 (Water Natuurlijk)!
Op gemeentelijk en provinciaal niveau én bij het waterschap blijven we strijden voor een groen en sociaal Zeeland. KIEZERS, BEDANKT!