• Home
  • Coalitieprogramma Veere

PvdA GL Banner Middenweg

Coalitieprogramma Veere

MaasMolenaarMelse 

 

Op grond van de uitslag van de verkiezingen en de ervaringen van de afgelopen vier jaar lag wat de PvdA/GroenLinks fractie betreft voortzetting van het zittende college voor de hand.

Tijdens de besprekingen over het coalitieprogramma bleek al snel dat partijen op een lijn zaten. De  besprekingen over het coalitieprogramma zijn dan ook vlot en in goede sfeer verlopen. De inleiding van het programma geeft duidelijk aan waar partijen elkaar op hebben weten te vinden. Doorzetten en het voeren van regie zijn daarbij de kernbegrippen. Doorzetten in de zin van continuering van het beleid. Waarbij de bezuinigingen vragen om kritisch te kijken naar de alle uitgaven.

Regie voeren om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. Meer faciliterend en minder aanbod gericht. Dit vertaalt zich in meer samenleving en een andere overheid. In het coalitieprogramma komt dit wat ons betreft sterk naar voren. PvdA/GroenLinks fractie is tevreden over de ruimte die is gecreƫerd voor nieuw beleid. Veel aandacht voor de decentralisatie opgaven en meer geld voor het herstructureringsfonds, voor stimuleren van de zorgeconomie, ruimte voor meer participatie, duurzaamheid, sport, cultuur en herstructurering van bedrijventerreinen onderschrijven we volledig.

Een mooi resultaat.

Wat ons betreft vol gas voor college en organisatie.