• Home
  • sociaal - PvdA GroenLinks Veere

PvdA GL Banner Middenweg

sociaal - PvdA GroenLinks Veere

Terugblik op behandeling Financieel Perspectief 2021

Een gemeenteraad is er om een verscheidenheid aan standpunten te vertegenwoordigen. Er zijn in elke gemeente meer standpunten dan inwoners. Uit al die verschillende standpunten moet een beleid gemaakt worden waar we allemaal achter kunnen staan. In het ideale geval krijg je na een goed debat - een clash van verschillende meningen - het besef dat we gezamenlijk verder moeten. Er volgen dan aanpassingen en het resultaat is een gezamenlijk besluit. Bij de meeste voorstellen verloop het ongeveer zo.

Soms zijn er debatten waarbij het verschil van mening te groot blijkt. In dat geval is het de meerderheid die beslist. De afgelopen jaren zaten wij vaak niet bij deze meerderheid. Het enige wat je dan als partij dan kunt doen is blijven komen met goede voorstellen. Op deze manier laat je als oppositiepartij zien waarvoor je staat en hoe jij het anders zou doen.

Dit jaar was voor ons net even anders dan voorbijgaande jaren. Er zit nu een college met een koers waar wij onszelf goed in kunnen vinden. Natuurlijk blijven er punten waarop je als partij vindt dat het anders moet. De PvdA/GroenLinks zal altijd overal kritisch naar kijken. Denk bijvoorbeeld aan de thema's biodiversiteit en duurzaamheid. Hier mag nog wat meer aandacht voor zijn.

Het dragen van verantwoordelijkheid is ook niet altijd leuk. Een verhoging van de gemeentelijke lasten, toeristenbelasting en de parkeergelden is niet leuk. Maar toch doen we dit omdat extra geld voor belangrijke dingen als WMO en jeugdzorg. Ook gaat de gemeente werk maken van goede moderne voorzieningen als dorpshuizen en scholen die voldoen aan de behoeften van nu en de toekomst.

Tot slot, ook dit jaar was er een inbreng van oppositiepartijen. Deze vertolken ook stemmen van inwoners van de gemeente Veere en het is belangrijk goed naar ze te luisteren. In de afgelopen maanden is het vaker voorgekomen dat voorstellen zijn aangenomen door alternatieve meerderheden bestaande uit coalitiepartijen en oppositiepartij. Het geeft mij het gevoel dat we langzaamaan de goede kant op gaan.

De uitspraak vertrouwen komt te voet en gaat te paard heb ik een aantal keren gehoord op de avond. Volgens sommigen was er de afgelopen jaren sprake van een vechtcultuur in de gemeenteraad. Deze cultuur willen wij graag veranderen en cultuurveranderingen kosten tijd. De komende jaren zullen wij ons ervoor inzetten om telkens stapjes in de juiste richting te zetten.

Tom Lievense
Raadslid PvdA/GroenLinks Veere

 

Vragen over kwijtschelding door SaBeWa

Geacht college,

Afgelopen maand zijn er verschillende publicaties geweest over de uitvoering van de kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting. In de gemeenteraad van 13 december is afgesproken dat onze fractie hierover een aantal schriftelijke vragen zal stellen. Het betreft de volgende vragen:

 

1. Uit onderzoek en rapportage van de landelijke ombudsman (ombudsman.nl) blijkt dat de overheid, door een verkeerde inschatting van de financiƫle regelvaardigheid bij burgers, mede veroorzaker is van schuldenproblematiek. Bent u het met PvdA/Groen Links eens dat in dat kader een toegankelijk en goed functionerend gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid een rol kan spelen in de preventie van de schuldenproblematiek bij inwoners van Veere?

2. Bent u het met PvdA/Groen Links eens dat op dit moment de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid door Sabewa onder de maat is zoals onder meer blijkt uit de reactie van de Zeeuwse Ombudsman?

3. Welke criteria hanteert u als college voor een goed functionerend kwijtscheldingsbeleid, voldoet Sabewa aan deze criteria, als dat niet zo is, wat gaat u er de komende tijd aan doen de uitvoering van het beleid door Sabewa in overeenstemming te brengen met deze criteria? Wat is een redelijke termijn om hier duidelijkheid over te verschaffen?

4. Bent u bereid deze inspanning samen met de gemeente Vlisingen en Middelburg vorm te geven?

5. Hoe kijkt u aan tegen de suggesties vanuit Dhr. Herselman van Sabewa dat het beter is dat de gemeenten deze taak weer zelf gaan uitvoeren. Ook in het kader van de door de raden van Middelburg en Vlissingen aangenomen moties?

Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Fractie PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Veere,

Peter Meijs
Chris Maas
Maaike Walraven
Tom Lievense
Peter Blom

L
ees ook: https://www.pzc.nl/walcheren/pvda-gl-wil-duidelijkheid-over-functioneren-sabewa-in-veere~a19e2573/