• Home
  • Duurzaamheidsplan

PvdA GL Banner Middenweg

Duurzaamheidsplan

Voor PvdA/GroenLinks is duurzaamheid een speerpunt. In de raadsvergadering stond het actualiseren van het duurzaamheidsplan op de agenda. De afgelopen maanden zijn er al duidelijke ontwikkelingen geweest op het gebied van duurzaamheid. In de door ons gesteunde begroting zijn voor ons belangrijke intenties opgenomen:

  • Het versterking van de groene ruimte en meer groen (bijvoorbeeld bomen, vlindertuinen).
  • In de openbare ruimte komt meer groen en we maken het minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen.
  • In 2021 komt er beleid voor bewustere en duurzamer gebruik van de bodem.
  • Er wordt hard gewerkt aan een Regionale Energie Strategie.
  • Er komt een duurzaamheidsfonds.
  • Er komt een nulmeting over de biodiversiteit.

Met al deze punten kunnen wij ons vinden in de duurzame koers die Veere op dit moment heeft. Om die reden hebben we ook met overtuiging voor een verlenging van het duurzaamheidsplan gestemd. 

De onze inbreng in de raadsvergadering kunt u hier terugkijken: 
https://youtu.be/hv4KG-w2lZU