• Home
  • Een nieuwe melkveehouderij in Aagtekerke

PvdA GL Banner Middenweg

Een nieuwe melkveehouderij in Aagtekerke

koeien in de wei fotokoeien in de wei schilderij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 2 juli 2015 is besloten het bestemmingsplan buitengebied te wijzigen om een grondgebonden melkveehouderij mogelijk te maken aan de Hoge Duvekotseweg. Andere agrarische bedrijven zijn in dit verband gesaneerd. Onze fractie heeft hier mee ingestemd.

Levert dit bedrijf een meerwaarde op, ook voor de dieren en voor het landschap? Wij zien dan een weide voor ons, met bomen en bosjes, en als het even kan ook met een paar poelen. Dat is immers de natuurlijke omgeving voor koeien in de wei. En dan  zijn ze ook echt liever buiten in de wei dan binnen in de stal.

Ik weet het, het is een romantisch plaatje. Maar evengoed belangrijk voor dierenwelzijn, voor het milieu en voor het landschap. Pas dan kan dit bedrijf een meer dan alleen economische meerwaarde leveren. We hopen dat we blij kunnen zijn en blij kunnen blijven met de melkveehouderij.

We gaan er van uit dat het een melkveehouderij zal blijven, met koeien in de wei. Dat past bij een toeristische gemeente Veere die gaat voor rust en ruimte, duurzaamheid, dierenwelzijn en het milieu.

Fotoverkleindjandejongefotografie-70207

 Rina Jakobsen, raadslid PvdA/GroenLinks Veere