PvdA GL Banner Middenweg

Beleid voor donker

De groen en gele routes lopen allen loodrecht op de lengterichting van de duinenrij langs de kust: maar alle nachtelijke vlieg- en trekroutes (vooral in het najaar) lopen parallel langs de kustlijn. Daarmee staat elke
overgang verlichting per definitie haaks op de logica der dieren cq natuur, letterlijk en figuurlijk tegelijk. Daarmee is minimale neerwaarts gerichte verlichting van het grootste belang (willen we hier nog even iets
duidelijker stellen dan het advies doet. Vooral vleermuizen zullen anders een alternatieve vliegroute moeten zoeken die er niet is in deze toeristische zone (vertier & vermaak, Structuurvisie). Dit doen we niet om
te zeuren dat er niets zou mogen maar om te pleiten voor een meer ecologische insteek ipv slechts een wettelijke !!

Er worden n.l., ambtelijk geen wezenlijke argumenten genoemd om slechts voor de wettelijke kaders te kiezen, de keus wordt aan ons (fracties) gelaten, met wel een 'sneer 'dat er dan wel de veiligheid in het gedrang kan komen.

Maar, is onze tegenvraag, hoeveel ongelukken en misdaden zijn er dan in de afgelopen jaren gebeurd daar in het donker? Ons niet bekend!

Recent is de 'vindbaarheid HET PR-item voor horecaondernemers en jaarrond worden lichtbakken (en vlaggen overdag) geplaatst op strand en duin om maar
goed op te vallen... dat is voor de biodiversiteit in het gebied storend en een doorn in het oog van natuurliefhebbers en ecologen.

Wel zijn we blij met het uitgangspunt 'niet in het broedseizoen'. Handhaving van de zorgplicht van ondernemers lijkt ons lastig, maar wellicht kunnen we
gezamenlijk die donkerte 'verkopen' als unique-selling-point!!!? Van de 21 overgangen buiten de Manteling (gelukkig inclusief Paal90) zin er slechts 2 rood. Wij pleiten er voor dat de oranje paden voldoen aan een nieuw criterium nl. max. 50 m neerwaarts amber-licht en dan weer 50m donker om zo stukjes van die nodige doorgangsroute voor dieren te blijven behouden.
Eekhoorn komt in onze omgeving helemaal niet voor. Een aantal diersoorten als de levendbarende salamanders zijn ‘gewoon’ vergeten.

Boulevard is als een lichtbaken geworden. Belangrijk dat we strandpaviljoens donker-vriendelijker gaan maken. Je ziet ook meer als het donker is.