PvdA GL Banner Middenweg

Belvedère-plannen Serooskerke - Vrouwenpolder

Door Peter Geene uitgesproken tekst tijdens de commissievergadering MO op 30 november 2010 over de Belverdere-plannen. Dit burgerinitiatief is eerder door de Provincie gehonoreerd en omvat de landschappelijke inpassing van de nieuwe N57 plus de afgaande wegen in Vrouwenpolder en Serooskerke en werd gesteund door de hele raad van Veere.  

 

Wat er verder aan voorafging

  • Herinrichting van Wilgenhoekweg – Oostkapelseweg is een van de deeltrajecten. Hierbij werd een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de hele Serooskerkse bevolking betrokken. Bosch en Slabbers maakt een plan dat breed gedragen wordt, maar er zijn ook bezwaren, m.n. tegen de klinkerbestrating en het fietsen op de rijweg.
  • Provincie moet zorgen voor de financiën (geschat op ca. € 3 miljoen). Er zijn uiteraard verwachtingen gewekt bij de bevolking van Serooskerke en bij de gemeente Veere. Op verzoek van de minister dragen Provincie (€ 7 miljoen), Middelburg (€ 3 miljoen), Veere (€ 0,9 miljoen) en ZWE (€ 0,1 miljoen) bij aan de aanleg van de nieuwe N57. Mede daardoor is er geen geld meer voor Belvedère (dit laatste is een privémening).
  • Vooral dankzij de inspanningen van Veere (waardering voor college) is er nu toch € 1,4 miljoen bij elkaar geharkt aan subsidies en bijdragen. Het college stelt nu voor om, gezien de financiën dan maar de helft te doen. Voorstel is om de Zompe uit te breiden in noordelijke richting (is dit een handige deal van Jaap Melse: Veere een uitbreiding van de Zompe - waar de Provincie nota bene altijd tegen was - en de  Provincie 1,6 miljoen bespaard?).

Nu

  • De eerst geplande ontsluitingsweg van de Zompe op de Wilgenhoekweg is in het plan van aanpak gelukkig vervangen door een calamiteitenweg. Toezegging vragen dat dit later geen normale ontsluitingsweg wordt!!
  • Wij pleiten voor totale uitvoering van de Belvedère-plannen op langere termijn. Dus akkoord met dit plan, met als harde aanpassingen/voorwaarden:

o       Alternatief voorstel van onze fractie voor de uitbreiding van de Zompe (overgangszone met ruime kavels en passende bebouwing  tussen de  Wilgenhoekweg en de uitbreiding van de Zompe). Dit anticipeert op Belvedère-plan voor de rest van de Wilgenhoekweg.

o       Gemeente moet (bij de Provincie) blijven najagen dat de rest ook wordt uitgevoerd, met bijdragen van overheden en subsidies.

 We praten vanavond over een vastgelegde afspraak voor de belvedère-aanpak van een verkeersprobleem, door Raad en college, dus vragen wij aan het college zich daaraan te houden: het gaat om planning op langere termijn en wij houden ons principieel aan het hele plan om niet beschuldigd te kunnen worden van woordbreuk of onbetrouwbaar bestuur! Net zoals we ons allen houden aan gemaakte afspraken inzake hotel Dishoek e.a. Het mag toch niet zo zijn dat hier een handige ruil-deal is gemaakt voor zowel een bezuiniging van € 1,5 miljoen voor de Provincie als ook voor een nieuwe uitbreiding van het bedrijvenpark…

Er is voor de gehele belvedère –aanpak nu € 1,5 miljoen tekort, zodat het college er aan denkt om slechts het halve plan door te voeren. Met begrip voor de bezuinigingsoperatie van de Provincie vragen wij toch het college om gewoon het hele bedrag voor de uitvoering met klem te blijven claimen bij de provincie, want beloofd = beloofd! Een leukere verrassing is niet denkbaar…

Er zijn  drie deelfacetten waar we een vraag over hebben:

  1. Er is in zoverre een relatie met de Zompe (zoals gisterenavond besproken en ingesproken) dat er een calamiteitenweg uitkomt op de geplande Belverdere-weg. Vraag aan college: kunt u garanderen dat deze calamiteitenweg geen sluiproute wordt of later omgedoopt tot permanente weg?
  2. We noemen hier nogmaals het compromis-voorstel dat wij gisteren deden in de cie RO: een overgangszone met ruime kavels, een groenwal en passende bebouwing tussen de Wilgenhoekweg en de uitbreiding van de Zompe. Dit anticipeert dan alvast op Belvedere-plan voor de rest van de Wilgenhoekweg.
  3. Met begrip voor de bezwaarmakers t.a.v. de klinkers wijzen wij op de ervaringen in Gapinge waar geen overlast wordt gemeld. We vragen wel naar het punt van de veiligheid op de nieuwe Wilgenhoekweg: bewoners hebben wel een punt wb de fietsers op de rijbaan. Kunt u die veiligheid garanderen of zijn aanvullende maatregelen nodig?

Afrondend gaat het ons dus om drie vragen en een alternatief-voorstel voor inpassing van een Belvedere-achtige groenstrook tussen Zompe en Wilgenhoekweg.