PvdA GL Banner Middenweg

Formatie nieuwe coalitie

 Het formeren van een coalitie bestaande uit PvdA/GroenLinks, SGP/Christen Unie en CDA is gestart op 11 maart. Daarbij is een aantal procedure-afspraken gemaakt die moeten leiden tot een extra raadsvergadering die voorlopig is gepland op maandag 29 maart. In die extra raadsvergadering wordt het coalitieprogramma vastgesteld en worden de wethouders geïnstalleerd.

In de formatieronde zijn de volgende stappen afgesproken:
  1. Op zaterdag 13 maart wordt het concept van een "algemene visie" voor het coalitieprogramma besproken.
  2. Maandag 15 maart levert elke partij zijn  "speerpunten" voor het programma aan. Deze "speerpunten" worden door de griffier tot één geheel gesmeed en maandagmiddag aan de partijen gemaild.
  3. De teksten worden dinsdag 16 maart besprokken en aangepast en bovendien wordt een aanzet gegeven om tot een portefeuilleverdeling te komen.
  4. Vrijdag 19 maart worden de definitieve teksten vastgesteld en de portefeuilleverdeling besproken.

Uiteraard denkt, praat en schrijft de hele PvdA/GL-fractie mee met het opstellen van onze "speerpunten". Daarvoor zijn op maandagavond 15 maart en donderdagavond 18 maart extra fractievergaderingen gepland.