PvdA GL Banner Middenweg

Herinrichting Wilgenhoekweg - Oostkapelseweg Serooskerke

Bijdrage van Peter Louwerse in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2010 over de herinrichting van de Wilgenhoekweg - Oostkapelseweg in Serooskerke. De reconstructie van de Wilgenhoekweg en Oostkapelseweg in Serooskerke waartoe de gemeenteraad nu moet besluiten is de uitwerking van het Belvedèreplan.

 

 

Inleiding

De uitwerking van  het Belvedèreplan, althans voor de helft vanwege de financiën. Je kunt je dus afvragen: Is het glas halfvol of halfleeg? Wat ons betreft halfvol. De voorgeschiedenis is bekend. Jaren geleden was er het burgerinitiatief in Provinciale Staten van Zeeland. De Provincie trok de kar met deskundigen en klankbordgroepen met vele vertegenwoordigers. Er kwam brede steun van college en raad van de gemeente Veere voor de uitgewerkte Belvedère plannen. Ook de Dorpraad was enthousiast. Maar er waren ook kanttekeningen van directe aanwoners. Zij vrezen voor meer lawaai en minder veiligheid. 

Standpunten/vragen

  1. De fractie PvdA/GroenLinks vindt het een prachtig plan. Maar dan moet wel het gehele plan uitgevoerd worden. We moeten een betrouwbaar bestuur zijn en doen wat beloofd is. Onze fractie beschouwd dit als fase 1. En wij willen een toezegging van het college voor een fase 2 in 2012 voor de uitvoering van de andere helft.
  2. Het is van zeer groot belang dat het plan op termijn geheel wordt uitgevoerd. Want dan pas wordt het autoverkeer ontmoedigd en worden de Wilgenhoekweg en Oostkapelseweg autoluw. Dat vereist dus 30 km op het hele traject, klinkerbestrating en een goede verkeersgeleiding bij de nieuwe rotonde aan de Noordzijde en bij de Hondegemsweg aan de Zuidzijde. Dan pas krijgen we de gewenste afname van het verkeer van 4.500 voertuigen per etmaal naar minder dan 2000 voertuigen per etmaal (zie rapport Goudappel). Onze fractie wil hiervoor concrete toezeggingen van de wethouder.
  3. Een fase 2 voor dit plan vinden wij ook niet meer dan logisch, gezien de uitbreiding van bedrijventerrein De Zompe. Want daarbij creëren we juist lintbebouwing langs de Wilgenhoekweg ter hoogte van uitbreiding van De Zompe. Hiermee anticiperen we op een tweede fase van het Belvedèreplan.
  4. De aangekondigde onderzoeken voor verkeerslawaai en de veiligheid vinden wij prima. Wij zijn vol vertrouwen dat de uitkomsten ons pleidooi voor een goede uitvoering van de plannen onderbouwen. We moeten die uitkomsten goed bespreken in de gemeenteraad en met de omwonenden. Het fiets- en landbouwverkeer moet veilig over de aangepaste weg kunnen.