PvdA GL Banner Middenweg

Impressie van de raad van 16 maart 2017


Lees hier de impressie van raadslid Rina. De gehele raadsvergadering kan worden teruggeluisterd via https://veere.raadsinformatie.nl/vergadering/364920/gemeenteraad%2016-03-2017

Duurzaamheidsbeleid

PvdA/GroenLinks vindt dat het duurzaamheidsbeleid actief moet worden uitgevoerd, met maximaal rendement van investeringen. De gemeente moet faciliteren bij het vormen van coöperaties.

Een aanjager voor duurzaamheidsbeleid is noodzakelijk.

 

Samenwerking Walcheren.

Wethouder Chris Maas krijgt unanieme steun van de raad om in te zetten op goede verdere samenwerking met Vlissingen en Middelburg. PvdA/GroenLinks vindt dit belangrijk om de goede WMO zorg door Porthos te borgen.

 

Multifunctioneel centrum Biggekerke 

Onze fractie stemt in met de investering voor 0 op de meter voor de hele accommodatie.

Eventuele subsidies moeten bij de gemeente terechtkomen.

 

Kustvisie

Ons pleidooi voor het opnemen van kwaliteitsnormen voor de kustkernen wordt niet overgenomen door de andere fracties. Wij verbazen ons er over dat anderen leefbaarheid in de kernen blijkbaar niet belangrijk genoeg vinden om opgenomen te worden in de Kustvisie. 

Wij zullen pijplijnprojecten kritisch volgen.


Beeldkwaliteitsplan Domburg

We stemmen in met het beeldkwaliteitsplan. De stedenbouwkundige die het opstellen van het beeldkwaliteitsplan heeft begeleid blijft het proces begeleiden. Wij achten dit noodzakelijk.

RinaJ