PvdA GL Banner Middenweg

Impressie uit de Raadsvergadering van 20 april 2017

Lees hier de raadsimpressie van ons raadslid Rina. De gehele vergadering is terug te lezen op veere.nl.

 

Vragenuur

In april 2015 stelden we vragen over een goede inning van de toeristenbelasting. Nu, april 2017, stelden we vragen over de voortgang van het toegezegde proces. De  wethouder had de antwoorden niet paraat. Dit onderwerp komt in de commissievergadering in mei aan de orde.

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

We zijn het inprincipe eens met het voorstel. De nadruk moet liggen op het autoluw maken van de kernen, met onthaalplaatsen voor parkeren om zoekverkeer te verminderen. We vragen ook aandacht voor het openbaar vervoer. Aandacht voor verkeersveiligheid in Gapinge moet eerder de aandacht krijgen,communiceer goed met de inwoners van Gapinge over de mogelijkheden. We steunen het amendement van de VVD om binnen een jaar een onderzoek naar een rondweg voor Domburg niet. Eerst moeten de effecten van de maatregelen beschreven in het GVVP gemeten worden. Ook de verkeersveiligheid in Zoutelande na de reconstructie van de doorgaande weg moet goed gemonitord worden. Het voorstel wordt aangenomen.

 

Eindadvies van de supervisor project Fort den Haakweg in Vrouwenpolder

We kunnen ons vinden in het eindadvies. We moeten wel de voorwaarden van de supervisor ter harte nemen. Bij de voortgang van het hele project moet de supervisor betrokken blijven worden. De inhoud van de plannen is nu niet aan de orde. In juni staat het wijzigen van het bestemmingsplan op de agenda. 

 

Aankoop grond

We stemmen in met de aankoop van een perceel grond aan de Roosjesweg 8 en 8a. We vragen aandacht voor de jeugd bij het invullen van de ruimte.

 

Ingekomen stukken

Een ingekomen stuk over de Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein zal in de eerstvolgende commissie behandeld worden. Dit verdient de nodige aandacht.

 

De complete agenda van de raadsvergadering vindt u op www.veere.nl

Hier is ook de discussie in de raadsvergadering te beluisteren.