PvdA GL Banner Middenweg

Ingezonden brief kwestie Melse-Maljaars

Geachte dames en heren,

Tijdens mijn vakantie las ik op de website van de PZC van 28 september het artikel van verslaggever Emile Calon van zijn gesprek met Pieter Wisse, fractievoorzitter van het CDA, over de integriteitsregels, die zijn opgesteld ten behoeve van voormalig wethouder Melse. Daarna las ik ook het artikel in de PZC van 26 september, waarin dus vermeld is welke regeling met de heer Melse c.q. het bedrijf Melse-Maljaars is getroffen, namelijk door in 2018 en 2019 geen dividend uit te keren van Veerse opdrachten (bedoeld wordt opdrachten van de gemeente Veere). Volgens het college van burgemeester en wethouders wordt hiermee voldaan aan de regels.
 
Reeds tijdens mijn vakantie had ik behoefte hierop commentaar te geven en dat doe ik na terugkeer alsnog bij deze:
 
Laat ik voorop stellen, dat ik geen enkel bezwaar heb tegen het maken van winst op opdrachten, wie dan ook de opdrachtgever mag zijn. Winst maken is één van de doelstellingen van een onderneming en belangrijk voor de continuïteit.
De getroffen regeling lijkt voor de leek een geweldige oplossing, maar is dit feitelijk niet.
Want volgens het ondernemingsrecht staat de winst volgens de jaarrekening (in casu de winst-en verliesrekening) van een besloten vennootschap ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Deze kan in haar vergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, besluiten een deel van de winst of de gehele winst, als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Dus de vergadering kan de winst, die behaald is op opdrachten van de gemeente Veere uitsluiten van het uit te keren dividend. Dus lijkt de door het bedrijf Melse-Maljaars en de heer Melse getroffen regeling correct.
Maar de winst, die niet als dividend wordt uitgekeerd, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve van de vennootschap.
En behalve het toekennen van een dividend uit de jaarwinst, kan een vennootschap ook besluiten, al of niet tussentijds, een dividend uit te keren uit die Algemene reserve.
In de onderhavige situatie kan dus in 2020 of later de niet uitgekeerde winst van de opdrachten van de gemeente Veere alsnog aan de aandeelhouders, dus ook de heer Melse, uitgekeerd worden.
 
Conclusie is dus dat het een regeling is die totaal niets voorstelt. En als het bedrijf Melse-Maljaars en dus ook de heer Melse dit niet zouden weten dan zouden hun adviseurs dit toch wel moeten weten.
Jammer is ook dat het College zich niet beter heeft laten voorlichten en dit “gebaar” heeft geaccepteerd.
 
Koudekerke, 20 november 2018.
Bram van Langevelde
Accountant-administratieconsulent in ruste