PvdA GL Banner Middenweg

Ledenvergaderingen

Op woensdag 18 november 2009 zijn de ledenvergaderingen van PvdA en GroenLinks gepland. In die vergaderingen zullen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld gaan worden. Direct daarna worden de definitieve lijst en programma gepubliceerd op deze website.