PvdA GL Banner Middenweg

Licht en donker

 

Aanstaande weekend is het Nacht van de Nacht en hebben we aandacht voor de waarde van duisternis. Op 18 september sprak de Commissie Ruimtelijke Ordening over de ontwerpnota  Donkerbeleid van de gemeente.  Ons uitgangspunt is om gebieden, die nu nog donker zijn, donker te houden. De gezondheidsraad stelde al in 2000 dat Lichtvervuiling en lichthinder een bedreiging voor de gezondheid (rapport Hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur). In 2007 verklaarde Unesco het nachtelijk firmament tot wereld erfgoed. “Een niet door licht vervuilde nachthemel is een onvervreemdbaar recht van de mens om tot geluk en contemplatie te komen, even belangrijk als alle andere sociale en culturele rechten van de mens”, aldus de VN-organisatie.

 

Onze fractie heeft in december 2016 het belang van donker in de kustzone en de bebouwde omgeving al eens ingebracht. Wij vinden donkerteeen groot goed. In het Natura 2000 gebied  is donkerte  belangrijk voor de fauna, het wild komt tot rust en nachtdieren worden niet verstoord. Oostkapelle is bekend als een van de donkerste plek op Walcheren en waar de sterrenhemel goed is te zien. Dit zouden we ook graag willen realiseren voor de overige kernen in Veere.

 

Tegelijkertijd wil de gemeente duidelijkheid scheppen over welke verlichting is toegestaan in het kustgebied en de Natura 2000 gebieden, waaronder de Manteling. In de nota lazen we de  wensen  van ondernemers  in recreatie/horecasector. Zij vragen nadrukkelijke aandacht voor de veiligheid en de noodzaak totverlichting bij paden en duinovergangen en parkeerplaatsen.

 

Het blijft  de vraag of  het mogelijk is om oplossingen te vinden die naar tevredenheid zijn van alle partijen? Alleen als het niet anders kan, is wat ons betreft, slimme verlichting in de kustzone beperkt en onder voorwaarden toegestaan. We willen de donkere gebieden in onze gemeente graag donker houden! We willen zo min mogelijk verlichting in de kustzone!.

 

Ook inwoners kunnen  een bijdrage leveren om lichtverstoring te voorkomen door minder verlichting te laten branden en te zorgen dat de sfeerverlichting ook op tijd uit gaat! Dat scheelt ook energieverbruik!

- Maaike Walraven

MaaikeW