PvdA GL Banner Middenweg

Middelburg keer terug op uw schreden

Motie

In de raadsvergadering van Veere van 5 oktober jl. werd door de fracties van SGP/ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks, VVD en D'66 een motie ingediend over Porthos. DTV steunde die motie niet. De motie was een initiatief van de Walcherse fracties van de SGP en CU en roept op om in Porthos te blijven samenwerken en om samen met Middelburg en Vlissingen de toegang tot de zorg te evalueren en te verbeteren.

Onze PvdA/GroenLinks wethouder Chris Maas omarmde de motie namens het Veerse college van Burgemeester en wethouders. Want de motie toont de betrokkenheid bij onze inwoners, de klant, maar ook bij Porthos en haar medewerkers. De motie is ook een ultieme poging om de Walcherse samenwerking in de zorg voort te zetten.

Gezamenlijke toegang

De gemeente Veere wil graag de gezamenlijke toegang tot de Wmo en de jeugdzorg (Porthos) samen met Middelburg en Vlissingen evalueren en verbeteren. In die gezamenlijkheid past niet dat de gemeenteraad van Middelburg een besluit neemt over een andere koers. Samen met de overgrote meerderheid van de raad ziet onze wethouder Chris Maas de motie dan ook als een oproep aan de Middelburgse gemeenteraad om besluitvorming over een andere inrichting van Porthos “on hold” te zetten. Want pas dan kan je samenwerken aan verbeteringen. Niet door wat we samen hebben opgebouwd na een jaar of drie jaar af te breken. 

Rust en stabiliteit

Er moet rust en stabiliteit komen voor Porthos. De medewerkers van Porthos zorgen er met hart en ziel voor dat onze inwoners de zorg krijgen die nodig is. Dat doen ze op een goede manier vanuit een doordachte filosofie. Natuurlijk kan dat na drie hectische start-jaren altijd beter, “met minder papierwerk” en sneller. Daarom willen we continu werken aan verbeteringen, samen met de Wmo-adviesraad, andere betrokken partijen en onze inwoners.

Dus gemeente Middelburg: keer terug op uw schreden zodat we kunnen blijven samenwerken.

Chris Maas

 ChrisM