PvdA GL Banner Middenweg

Nieuwe raadsleden

Donderdag 11 maart zijn onze nieuwe raadsleden Peter Holtring, Maaike Walraven-Janse en Rina Jakobsen-Huibregtse geïnstalleerd. Onze vierde "zetel" blijft nog even leeg. De eerste die daarvoor in aanmerking komt is Chris Maas die met voorkeurstemmen werd gekozen.

 

Omdat Chris Maas met voorkeurstemmen gekozen werd, is de lijstvolgorde als volgt geworden: 1. Peter Holtring, 2. Chris Maas, 3. Maaike Walraven, 4. Rina Jakobsen. Chris Maas heeft zijn benoeming nog in beraad tot 15 maart, omdat hij afwacht of een wethoudersbenoeming mogelijk is. Als hij tot wethouder benoemd wordt, zal Peter Louwerse, conform de gemaakte afspraken tussen PvdA en GroenLinks de vierde raadszetel bezetten. Als Chris geen wethouder wordt en ook afziet van de raadszetel zal Guido van Goethem het vierde nieuwe raadslid van de PvdA/GroenLinksfractie worden.