PvdA GL Banner Middenweg

Ondernemersmanager Veere

Peter GeeneEen cadeautje van de faciliterende gemeentelijke overheid? Een kritische blik op de Ondernemersmanager Veere (OMV)
Tekst uitgesproken door  PvdA-Groenlinks raadslid Peter Geene in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 3 april 2012

Met groeiende verbazing hebben we in onze fractie kennis genomen van het collegevoorstel met de beslispunten kennisneming van de evaluatie en instemming met een nieuwe projectopdracht.

In het politieke bestuur is het de kunst om de hoofdlijnen en de details van een project bij elkaar te houden of te brengen: als wij als fractie kijken naar de hoofdlijnen van dit dossier dan zijn we het niet eens met verlenging van de wedstrijd, kijken we naar de details, dan al helemaal niet meer. Natuurlijk is het voor elke sector interessant en voordelig om er een Fte bij te krijgen die knelpunten op gaat lossen: zoals onze fractie al eerder aangaf, waarom dan niet ook een smeerolie-fte voor de belangen van natuur- en milieuorganisaties?

Daarom hebben wij de volgende kritische overwegingen en vragen bij beide beslispunten:

  • Veere staat al langere tijd bekend als ondernemersvriendelijke gemeente, in de wandelgangen gewoonlijk benoemd als ‘faciliterend bedrijf voor ondernemers’ met de bedoeling dat andere belangengroepen er minder voordelig vanaf komen in het politieke spel;
  • Veere wordt al economisch ondersteund door Economische Impuls Zeeland;
  • Veere wordt al economisch gepromoot en vanuit de gemeente op de kaart gezet door Promotie Zeeland delta plus het VVV, naast de eigen belangenorganisatie FOV: wordt de ondernemersmanager hieraan toegevoegd en komt hij dan ook rechtspositioneel onder deze vleugels om samenwerking te vergroten en allerlei verdubbelingen te voorkomen?
  • Het ambtenarenapparaat van de Gemeente Veere is hier ook in het geding: het zijn turbulente tijden en de 1e taakomschrijving van de OMV was een vaag begrip volgens  de Eindrapportage (pag. 7 deel  1). Indien een belangrijke conclusie van zowel de OMV zelf als de externe adviseur uit Wolphaartsdijk is dat de communicatie naar ondernemers toe is getroebleerd door verschillen in taalgebruik, kan een taalcursus voor ambtenaren toch ook een oplossing voor het probleem bieden, dat is goedkoper. Met continuering van dit project voor nog eens 3 jaar blijft het dan opnieuw een brevet van onvermogen tegen de vaardigheden van eigen ambtenaren?
  • Dan zijn er onze inhoudelijke bezwaren t.a.v.  de gepresenteerde evaluatie: een nulmeting is mislukt, niet uitgevoerd, constateert het eindrapport. Wat is er dan eigenlijk precies geëvalueerd en welke problemen zijn precies opgelost als die centrale communicatieproblemen nog eens 3 jaar bijgeschaafd moeten worden?  Is alleen het WiFi-project een succes (en dan niet alleen van de OMV maar van samenwerkende partners), dan had de sector dat toch ook zelf kunnen doen en niet een externe dienst inhuren van de OMV? Op deze manier heeft de economische sector in Veere er een goedkope werker bij! Een cadeautje van de faciliterende gemeentelijke overheid?  Onze fractie is in ieder geval niet duidelijk geworden bij het lezen, waarom de resultaten die worden genoemd in de nieuwe  projectopdracht door de gemeente zouden moeten worden gefaciliteerd (bijv. het terugdringen van de administratieve last voor ondernemers (pag. 1 Opdracht 2015);
  • De laatste vraag die we vanuit zeer kritische blik willen stellen is ‘moeten we wel willen dat we op de 1e MKB-plek komen in Zeeland'? Natuurlijk streelt dat de eer en genereert het een fijn ondernemersklimaat, maar voor onze fractie is dat klimaat al prima op niveau en inmiddels aan een maximum gekomen voor deze ene belangengroep. Het wordt tijd voor de belangen van andere groepen. Onze fractie en haar achterban vinden het al druk genoeg op Walcheren in 2 van de 4 seizoenen ;  de belangen van inwoners die rust en ruimte zoeken in onze blauw-groene provincie kunnen dan in een top 5 belanden van duurzame, landelijke en groene initiatieven, waarbij ambtenaren en burgers dezelfde taal spreken en niet tegenover elkaar staan.