PvdA GL Banner Middenweg

Raadsvergadering 13-12-2018

Bij de raadsvergadering van 13 december heeft PvdA/GroenLinks de volgende moties ingediend:

  1. Motie huisvesting voedselbank om de voedselbank Walcheren te ondersteuen bij het realiseren van huisvesting in Middelburg, Vlissingen of Veere. Status: Aangenomen door PvdA/GroenLinks, CDA, SGP/ChristenUnie en DTV. 
  2. Motie Veere Regenbooggemeente om een startbijeenkomst voor de LHBTI-gemeentschap te organiseren. Het doel is om de lage acceptatiecijfers te verbeteren. Status: Verworpen door SGP/ChristenUnie, DTV en VVD. 
  3. Motie Kinderpardon om een oproep te doen aan de landelijke politiek voor een kinderpardon. Status: Aangenomen door PvdA/GroenLinks, CDA, DTV en ChristenUnie