PvdA GL Banner Middenweg

Raadsvergadering 1 oktober

Financiering N57
De PvdA/GroenLinks fractie heeft niet ingestemd met het voorstel om 900.000 euro te betalen aan de nieuwe rijksweg N57. We werden daarin alleen gesteund door DTV. Wel hebben we gepleit voldoende geld uit te trekken voor de aanpassing van de vrijkomende wegen in Serooskerke en Vrouwenpolder volgens de Belvedere plannen. De overige fracties vonden dit (nog) niet nodig, helaas ....

Ontwikkeling Singelgebied Domburg
Het uitvoeren van de deelplannen voor het verplaatsen van basisschool de Golfslag naar de Roosjesweg en het verplaatsen van bedrijven van de Nijverheidsweg naar Oosterloo werd door de hele raad gesteund. Maar aan alle overige deelplannen (zoals onder andere het verplaatsen van de supermarkt en woningbouw op het Rabobankgebied) kon onze fractie nog geen goedkeuring geven. Wij vinden deze plannen nog veel te onzeker en onvoldoende onderbouwd.