PvdA GL Banner Middenweg

Veerse Dam

De plannen voor de Veerse Dam zijn door de raad van Veere goedgekeurd. Onze fractie stemde tegen, samen met DTV. Wij hadden drie grote bezwaren. De grove aantasting van de beeldkwaliteit door de bouw van een groot vijfsterren hotelcomplex op een nieuw aan te leggen eilandje in het Veerse Meer, de risicovolle financiëring en de grote onzekerheid over voldoende natuurcompensatie. CDA, SGP/CU en VVD waren lovend over de plannen, zodat het voorstel met 11 tegen 6 stemmen werd aangenomen.