PvdA GL Banner Middenweg

Veerse visie op sociaal domein

Concept reactie PvdA/Groen Links, Veere visie op sociaal domein, Com. Maatsch. Ontwikkelingen 15 januari 2010. Een eerste inhoudelijke reactie van PvdA/Groen links op het visiedocument Sociaal domein.

Deze visie is wat ons betreft bedoeld om richting te geven en te inspireren.

We hebben een compact leesbaar document voor ons liggen en de inhoud is op hoofdlijnen te onthouden. Complimenten daarvoor. Voor beide functies is dit van groot belang.
Een goede zaak dat de definitie van Machteld Huber over gezondheid en het bijbehorende gedachtengoed als onderlegger voor deze visie is opgenomen. Wij juichen dat van harte toe.

Over de definities:
Om de visie bepalend te laten zijn voor onze richting moeten de definities afbakenen. Het onderscheid tussen zorgprofessional en toegangsprofessional spreekt ons aan. We ervaren de definities echter nog als te ruim. We vragen het college deze tegen het licht te houden. Met name de definitie van toegangsprofessional is naar ons idee nog niet goed genoeg.

Dat geld ook voor het begrip veiligheid. Dat maakt een eenduidige toepassing van dit begrip voor de inwoners van Veere nog niet aannemelijk. Iets waar we wel aan hechten als fractie. Hier zijn dus nog flinke verbeteringen in dit deel van de tekst mogelijk en gewenst.

Over de ambities.
Iedereen is veilig! Zeker. Mag dat een onsje meer zijn. Mogen persoonlijk geluk, economische zelfstandigheid, zelfrealisatie en persoonlijke ontwikkeling ook mee doen! Oproep aan het college om hier in de visie werk van te maken.

Iedereen is zelfredzaam. Gezien de onderlegger “Positieve gezondheid” vragen we daar het begrip eigen regie aan toe te voegen.

De gemeente faciliteert preventie. Dat is wat ons betreft ruim onvoldoende. Wil het geheel betaalbaar blijven moet op basis van een geïntegreerde aanpak, veel meer aan bevorderen van gezond gedrag gedaan worden. Gezien haar verantwoordelijkheden heeft de gemeente daar een initiërende rol is. Wij roepen het College op de tekst hierover aan te passen. Dit is voor ons een belangrijk punt.

We maken ons zorgen over de bruikbaarheid van deze visie binnen het kader van werk en inkomen. Wordt de gemiddelde professional in dit werkgebied geïnspireerd door deze visie. Weet het granieten bestand bij Orionis zich met deze visie uitgedaagd mee te doen en gesteund in het ervaren van zingeving. Is het mogelijk om met die bril op de visie nog een keer door te lopen en waar nodig aan te passen?

Over de tekst.
Naast deze inhoudelijke reacties hebben we een aantal tekstuele suggesties die naar ons idee de visie sterker maakt.
Deze willen we graag delen maar gaan wat ons betreft te ver voor deze behandeling. Is het college geïnteresseerd in deze aanvullingen en hoe kunnen we dit praktisch organiseren.

Over de gezamenlijkheid.
Het zal vast geen verrassing zijn maar mijn fractie hecht aan een gezamenlijke visie en uitvoering op Walcheren. We vragen het college de raad goed op de hoogte te houden van de overeenkomsten en verschillen in visie die ontstaan. Kunt u ons daarin faciliteren zodat we niet steeds op zoek hoeven naar de verschillen in de relevante documenten van Middelburg, Vlissingen en Veere.