PvdA GL Banner Middenweg

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Op woensdag 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voor het verkiezingsprogramma 2014-2018, zie:

pdf-bestand Verkiezingsprogramma kracht in de kern 2014-2018

of

de informatie op onze website onder het tabblad 'Verkiezingsprogramma 2014-2018'. Daaronder wordt onder de volgende kopjes de informatie over het verkiezingsprogramma gepubliceerd:

  • Woord vooraf bij verkiezingsprogramma 2014-2018;
  • Terugblik Natuurlijk Sociaal Veere;
  • Kernachtig verder;
  • Zorg;
  • Werk en Economie;
  • Wonen en Leefbaarheid;
  • Natuur en Milieu.