PvdA GL Banner Middenweg

Verslag eerste raadcyclus (Peter Meijs)

Als nieuw raadslid een volledige ronde meegedraaid in de gemeenteraad. Daarmee bedoel ik de fractievoorbereiding, commissies en de raadsvergadering zelf. Langzaam dringt het door waar we aan begonnen zijn als nieuwe raadsleden voor PvdA/GroenLinks.

Daarbij denk ik met name aan al de mensen die op ons gestemd hebben en ons vertrouwen als hun volksvertegenwoordiger binnen de gemeente. We zijn ingewerkt via een introductieprogramma. Dat helpt wel. Veer reacties gehoord van zittende raadsleden en de kring er om heen. Er staat heel veel op papier. Om nog maar te zwijgen over wat er allemaal wordt gezegd. En wat er allemaal niet wordt gezegd! Soms omdat dat handig is en vaak omdat anderen niet eens in de gaten hebben wat ze als vanzelfsprekend ervaren.

Het is wel wennen aan de camera tijdens de vergaderingen en de directe uitzendingen via internet. Even niet in je neus peuteren dus. Opstelling van de vergadertafel in de raadszaal. Vergaderdiscipline en de orde. Zelf geniet ik wel van dit decor. Het gaat ergens over en dat drukken we uit in de manier waarop we aan het werk zijn.

IMG 0050
figuur 1: Alle commissie een raadsvergaderingen worden uitgezonden en gepubliceerd via raadsinformatie.veere.nl

Ik hoor u denken. Mocht je ook al wat zeggen? Ja gelukkig wel. Het gaat immers over de inhoud. Daar begint de echte worsteling. Waar ga ik precies over en wat kan ik bereiken. Afgelopen vergadering heb ik namens de fractie het woord mogen voeren over de regiovisie beschermd wonen, (opvang voor hele kwetsbare burgers) Zeeuwse samenwerking in het sociale domein en de ontvangst- en toiletvoorzieningen aan de kust.

Was tevreden over mijn eigen optreden. Kreeg complimenten van collega’s en dat was leuk. En wat heb ik bereikt? Een toezegging van de wethouder over de landschappelijke inpassing van de ontvangst- en toilet accommodatie. Stap deze zomer dus op de fiets om te controleren of deze inpassing goed genoeg is. Kan ik meteen een foto maken en deze opsturen aan mijn collega raadsleden, betrokken ambtenaren en wethouder. En natuurlijk op de website zetten zodat u als lezer mee kunt kijken.

Door ons toedoen komt ook de invoering van de nieuwe visie beschermd wonen en de samenwerking in het sociaal domein in Zeeland terug in de commissie. Daarbij wil ik samen met de fractie en andere leden van de raad richting geven aan deze samenwerking en niet achteraf als een soort jaknikker instemmen. Daar zitten we immers voor in de politiek.

Ik heb veel zin in de komende periode en we hopen binnenkort meer te kunnen melden over de resultaten van de coalitiebespreking voor de komende vier jaar. Uw hoort nog van ons.

Peter Meijs, raadslid PvdA/GroenLinks Veere.
Telefoonnummer: 0617417878