PvdA GL Banner Middenweg

Voorjaarsnota 2012; inleiding

Het lukt de huidige regering niet om ons vertrouwen in de toekomst te geven. Het consumentenvertrouwen is historisch laag. De negatieve berichten over onze financiële situatie maken de mensen schuw om geld uit te geven of te investeren. Het college van Veere heeft begrepen dat dit anders moet. Zij komt met een optimistisch verhaal voor de komende jaren.
 
Met een (extra) bezuinigingsvoorstel van krap 5 ton weet het college een sluitende meerjarenbegroting tot 2016 aan ons voor te leggen. Met behoud van de plannen voor de grote projecten, extra geld voor achterstallig onderhoud, een doorberekening van de CAO onderhandelingen en beperkte lastenverzwaringen. Dat geeft vertrouwen!
 
Vertrouwen in dit college.
 
Vertrouwen in de toekomst!