PvdA GL Banner Middenweg

Wat we willen voor Domburg

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Domburg willen we:

• Het toerisme kan niet veel meer groeien.omdat het ten koste gaat van de leefbaarheid. Dit geldt zeker voor Domburg. We zetten in op: jaarrond-exploitatie, kwaliteitsverbetering en spreiding over de gemeente.
• Maatregelen om het (zoek-)verkeer te verminderen snel uitvoeren: parkeerterrein onder aan de duinen alleen voor belanghebbenden en een dynamisch verkeerssysteem. Als die onvoldoende effect hebben, dan onderzoeken we de mogelijkheid van een westelijke randweg. Voor inwoners moe de eerste parkeervergunning gratis worden.
• Om te voorkomen dat jongeren en starters wegtrekken, moeten er meer betaalbare woningen beschikbaar komen, Dat kan door te bouwen en het permanent wonen in de kernen streng te handhaven.
• De vele sportclubs, culturele verenigingen en welzijnsactiviteiten en de vrijwilligers blijven ondersteunen, zodat de sociale basis overeind blijft.

Laat uw stem niet verloren gaan.

Met vriendelijke groet, Chris Maas