PvdA GL Banner Middenweg

Wat we willen voor Serooskerke

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Serooskerke willen we:

• Een duurzame toekomst en een actief natuurbeleid.
• Betaalbare woningen, om te voorkomen dat jongeren wegtrekken. In Serooskerke zijn nog verschillende inbreidingslocaties voor woningbouw.
• Het Oude Brandspuithuis verdient steun van de gemeente. Net als de geschiedenisroute en andere plannen om ons cultureel erfgoed beter onder aandacht te brengen bij toeristen.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Vriendelijke groet, Chris Maas