PvdA GL Banner Middenweg

Wat we willen voor Westkapelle

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Westkapelle willen we:

• Een multifunctioneel centrum met sporthal dat voldoet aan de (toekomstige) behoefte van het dorp.
• Om te voorkomen dat jongeren en starters wegtrekken, moeten er meer betaalbare woningen beschikbaar komen, Dat kan door te bouwen en het permanent wonen in de kernen streng te handhaven. In Westkapelle zijn nog verschillende inbreidingslocaties voor woningbouw.
• Een duurzame toekomst en een actief natuurbeleid. Geen strandslaaphuisjes erbij en geen verdere aantasting van onze prachtige, schone kuststrook.
• De vele sportclubs, culturele verenigingen en welzijnsactiviteiten en de vrijwilligers blijven ondersteunen, zodat de sociale basis overeind blijft.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas en Tom Lievense