Geplaatst op

Gemiste kans om nieuwe chaletparken te voorkomen

Wij van PvdA/GroenLinks Veere zien dat er steeds meer vaste chalets op campings verschijnen. Dit is iets wat veel inwoners van Veere ook zorgen baart. Op dit moment is het toegestaan om chalets met een maximale grootte van 60 m2 te plaatsen op campingstandplaatsen voor tenten en caravans. Dit heeft al geleid tot de bouw van aanzienlijke kampeerchalets, wat naar onze mening niet de bedoeling is.

Wij van de PvdA/GroenLinks fractie zien dit als een ongewenst gevolg van verouderde regelgeving. Deze opvallende kampeerchalets verstoren het aantrekkelijke landschap van Veere, dat zowel door de inwoners als toeristen wordt gewaardeerd.

Bovendien is de ruimte voor traditioneel kamperen met tenten en caravans steeds beperkter geworden, waardoor er weinig variatie is in verblijfsmogelijkheden op campings, met name voor mensen met een kleiner budget.

Wij hebben een motie ingediend die gesteund werd door het CDA, DTV en D66. Deze motie stelde voor om snel een voorbereidingsbesluit aan te nemen in de komende gemeenteraadsvergadering in november. Dit zou voorkomen dat campings veranderen in chaletparken, en zou tegelijkertijd de weg vrijmaken voor een nieuwe visie op campings.

Helaas waren de andere partijen in de gemeenteraad, de coalitiepartijen, niet enthousiast over dit idee. Hoewel de meeste partijen het ook niet eens zijn met de groei van chalets, willen ze ondernemers niet beperken in hun activiteiten.

Het college heeft beloofd serieus te kijken naar manieren om verdere uitbreiding van chaletparken te voorkomen, wat zeker positief is. Maar dit zal wat tijd in beslag nemen, terwijl wij direct actie willen ondernemen.

Het is jammer dat de coalitiepartijen ons niet hebben gesteund. Dit was een gemiste kans om snel een einde te maken aan de groei van chaletparken in ons prachtige landschap van Walcheren! Lees hier ook het nieuwsbericht dat verschenen is in de PZC over dit onderwerp.