Geplaatst op

Genoeg geld voor scholen en andere voorzieningen

We zijn als PvdA/GroenLinks al 8 jaar in de gemeenteraad van Veere bezig met de volgende vraag: hoe zorgen we voor genoeg geld om onze scholen, buurthuizen/ontmoetingsplekken en sportvoorzieningen goed te houden? Met dit geld kunnen schoolkinderen, sporters en andere belanghebbenden gebruik blijven maken van aantrekkelijke gebouwen met een goed binnenklimaat en lage energiekosten.

Er is 25 jaar geleden gekozen om niet te sparen voor groot onderhoud en vernieuwing van ons maatschappelijk vastgoed. Dat liep helaas mis waardoor er nu flink geïnvesteerd moet worden. De vorige coalitie is het gelukt, mede dankzij onze inspanning, hier voldoende geld voor beschikbaar te stellen. Een geweldige stap vooruit. Helaas dreigde hierna door inflatie en hogere kosten in de bouw de voortgang te belemmeren.

Gemeenteraad breed stemden we begin juli in met de voorbereiding voor de begroting waarin de verhoging van noodzakelijk budget zat die deze prijsstijgingen konden opvangen. Eind goed al goed zou u denken. Tot onze teleurstelling liep dit anders. In de begroting 2023 heeft het college van SGP/HVV/VVD/CU ervoor gekozen de prijscompensatie te halen uit de post onvoorzien. Een sigaar uit eigen doos dus. Soms vallen zaken tegen en dan moet je wat anders doen. Dat snapt iedereen. Is dat hier het geval? Nee dus.

Het huidige College kiest er voor de parkeertarieven voor toeristen met 900.000, – euro te verlagen. Terwijl ruim 300.000,- euro genoeg is om de prijsstijgingen voor maatschappelijk vastgoed op te vangen. We hebben nog gepraat als Brugman. Met amendementen geprobeerd het tij te keren. Geen gehoor en de deur was dicht. Teleurstellend en erg jammer. Voor ons maar vooral voor al de kernen van Veere. Weer geen zekerheid over de voorzieningen in hun kern. Terwijl het geld er gewoon is.