Geplaatst op

Groen Veere: de gevolgen van klimaatverandering voor de lokale veiligheid

Onlangs is in de gemeenteraad van Veere de Nota ‘Integraal Veiligheidsbeleid’ vastgesteld. PvdA/GroenLinks is van mening dat het thema Klimaatverandering hierin ten onrechte niet is meegenomen. In het hoofdstuk over een ‘Veilige en duurzame leefomgeving’ wordt wel de energietransitie genoemd maar verder blijven de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering onbenoemd. We kunnen namelijk in toenemende mate te maken krijgen met extreem weer en de gevolgen hiervan, zoals natuurbranden, wateroverlast, droogteperioden en hittestress, maar ook infectieziekten. Al deze verschijnselen brengen (veiligheids)risico’s met zich mee en kunnen een samenleving ontwrichten, waarbij handhaving van de openbare orde van groot belang is. Het is dus belangrijk dat ook in het integrale veiligheidsbeleid en bij risicoanalyses hiervoor aandacht is. Een door onze fractie ingediend amendement hierover is in de raadsvergadering van 23 maart helaas verworpen, met 7 stemmen voor (DTV, PvdA/GL, CDA en D66) en 11 stemmen tegen (SGP, HVV, VVD en CU).