• Home
  • Initiatiefvoorstel Maatschappelijk Vastgoed

PvdA GL Banner Middenweg

Initiatiefvoorstel Maatschappelijk Vastgoed

De fracties PvdA/GroenLinks en CDA hebben een initiatiefvoorstel met betrekking tot Maatschappelijk Vastgoed ingediend. Het nu voorliggende initiatiefvoorstel is iets gewijzigd ten opzichte van het in eerste instantie ingediende initiatiefvoorstel.

Het voorstel van PvdA/GroenLinks en CDA is te raadplegen op via de volgende link:
https://veere.raadsinformatie.nl/document/7486059/1#search=%22initiatiefvoorstel%22