• Home
  • Intensieve varkenshouderij

PvdA GL Banner Middenweg

Intensieve varkenshouderij

Fotoverkleindjandejongefotografie-70208Op 1 oktober 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Veere ingestemd met een forse uitbreiding van een varkenshouderij. Op de grens van Domburg en Aagtekerke mag een stal worden gebouwd waarin 4664 vleesvarkens en 1920 gespeende biggen kunnen worden gehouden. Er was op die plek al een varkensstal maar deze was zwaar verouderd. In die stal was ruimte voor 3306 varkens.

De PvdA/GroenLinks fractie heeft tegen deze uitbreiding/vernieuwing gestemd. 

Dit is ons niet in dank afgenomen. Ons werd verweten de ondernemer dwars te zitten. Het is toch een mooi plan om een oude stal op te ruimen en een nieuwe daarvoor in de plaats te zetten. We zouden blij moeten zijn dat de ondernemer zo wil investeren in onze gemeente. 

Je kan je afvragen of intensieve veeteelt past in een kleinschalig gebied waar recreatie en toerisme van levensbelang is. Hoewel deze discussie niet direct wordt gevoerd zijn alle partijen in Veere wel van mening dat er in ieder geval geen nieuwe intensieve veehouderijen bij mogen komen. Wel is vastgesteld dat vernieuwing van bestaande bedrijven mogelijk is. Een beperkte uitbreiding (ca 20%) is daarbij bespreekbaar mits het dierenwelzijn wordt verbeterd, er sprake is van milieuwinst, de omgevingskwaliteit wordt verbeterd, er maatschappelijk draagvlak is en een verantwoord bedrijfsperspectief. 

Onze fractie heeft net als het college al deze punten gewogen. Onze fractie vindt dat het college de grenzen van wat we hebben afgesproken over de intensieve veeteelt op alle punten heeft opgerekt om deze uitbreiding mogelijk te maken. Ons oordeel alles afwegende is dat deze uitbreiding niet past binnen deze kaders. En daarom zijn we tegen deze uitbreiding. Dat is dus niet een kwestie van voor of tegen de intensieve varkenshouderij maar lijkt een kwestie van algemeen belang versus individueel belang.  

Peter Holtring, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Veere

2015-10 Intensieve veehouderij 12015-10 Intensieve veehouderij 22015-10 Intensieve veehouderij 32015-10 Intensieve veehouderij 4

De bovenstaande foto's zijn niet afkomstig van de betreffende veehouderij uit het artikel.